Tarjoamalla luomua olemme mukana rakentamassa kestävämpää ja puhtaampaa elämää asiakkaillemme

Edistämme samalla luomualan kasvua Suomessa, sillä olemme suuri toimija ja tarvemäärämme ovat huomattavia. Käyttämällä luomuraaka-aineita ja -tuotteita toteutamme myös omaa Vastuullinen ateria -ohjelmaamme sekä Helsingin kaupungin globaalivastuustrategiaa.

Luomu on osa ruokakulttuuria

Helsingin kaupungin ruokapalveluiden luomutarjonnan kasvattaminen perustuu kaupungin ruokakulttuuristrategiaan. Strategiassa mainitaan, että luomuruoka-aineiden osuus nostetaan 50 prosenttiin helsinkiläisissä päiväkodeissa vuoteen 2015 mennessä. Yhdessä sosiaali- ja opetusvirastojen kanssa Palmia on suunnitellut ruokalistan, joka on sisältänyt luomua vuoden 2012 keväästä lähtien. Luomuruoan käytön lisäämisessä on otettu huomioon kasvavat kustannukset ja luomuraaka-aineiden saatavuus.

Luomutuotteiden käytön hyötyjä ovat, että ruoka on puhdasta eikä sen viljelyssä tai tuotannossa ole käytetty kemiallisia lannoitteita. Voimme tarjota asiakkaillemme varmasti puhdasta ja turvallista ruokaa.

Luomutuotteiden lisäämisen tavoitteet ja suunnitelma

Ruokalistaa kehitetään edelleen tavoitteena nostaa luomun määrää vuosittain saatavuuden, laadun ja hinnan asettamissa rajoissa. Ruokalistat suunnitellaan yhdessä ruokapalvelujen tilaajien eli Helsingin kaupungin opetusviraston ja varhaiskasvatusviraston kanssa. Jatkotyöstämisen lähtökohtia on, että ruoan arvostusta lisätään, lapsen kokonaisvaltainen kokemus ruoasta nostetaan keskiöön ja päiväkodit liitetään osaksi ruokakulttuurin kokonaisuutta Helsingissä.

  • Helsingin kaupungin ruokakulttuuristrategia on esimerkkinä kunnan strategisesta päätöksestä lisätä tavoitteellisesti ja merkittävästi luomuruuan käyttöä. Helsingin tavoitteena on, että päiväkotiruokailusta 50 % on luomua v. 2015.
  • Palmia noudattaa Helsingin kaupungin ruokakulttuuristrategiaa, jossa päiväkotien ruoan luomuosuutta nostetaan asteittain.
  • Luomun keskimääräinen osuus lapsen kaikista aterioista on tällä hetkellä 14,3 prosenttia.
Palmian päiväkotiruokailun luomumatkasuunnitelma:

§  2011 Viljavalmisteita

§  2012 Maitotaloustuotteita

§  2013 Kasviksia

§  2014-2015 Mahdollisesti joitakin lihavalmisteita

Luomumatkasuunnitelmassa huomioitavaa:

§  Luomuraaka-aineiden kilpailutus ja julkinen hankintalaki

§  Luomuraaka-aineiden saatavuus ja logistiikka

§  Ruokapalvelumäärärahat ja luomuraaka-aineiden hinta

Lasten ruokailun pedagogisia sisältöjä (poimintoja päiväkotien varhaiskasvatus-suunnitelmista)

  • Hyvät pöytätavat, ruoan arvostaminen, hygienia
  • Maistaminen ja uusiin makuihin totuttelu, yhteinen kiireetön ruokailuhetki
  • Osallistaminen (pöydän kattaminen, ruokien hakeminen…)
  • Ruokakulttuuri ja kulttuurierot
  • Terveys
Lounasravintoloissamme käytetään luomukahvia

Osa lounasravintoloistamme on tarjonnut jo syksystä 2011 lähtien ainoastaan luomukahvia, joka on samalla Reilun kaupan kahvia. Uusi kahvi otettiin hyvin vastaan, vaikka suomalaisilla onkin yleensä vankat mielipiteet kahvista. Tavoitteena on laajentaa asteittain luomukahvin käyttöä siten, että jossain vaiheessa tarjoamme sitä jokaisessa ravintolassamme. Tällä hetkellä Portaat luomuun -ohjelmaan kuuluu 35 Palmian lounasravintolaa.

Luomu hankinnoissa

Hankintakeskus kilpailuttaa Helsingin kaupungin elintarvikehankinnat yhteistyössä Palmian kanssa. Hankintakeskuksen tekemissä elintarvikekilpailutuksissa on otettu huomioon tuotteiden luomutuotanto määrättyjen nimikkeiden osalta yhtenä tarjouspyynnön arviointikriteerinä.

Hankintakeskus on tehnyt laajaa kartoitusta luomutuotteiden valikoimista ja saatavuudesta. Lisäksi on informoitu valmistajia ja tuottajia luomunäkökohdista. Kartoitusten ja tutkimusten perusteella voidaan todeta, että luomutuotantoSuomessaei tällä hetkellä ole riittävää.Toimittajilla on halua tuottaa luomutuotteita, mutta tällainen tuotanto vaatii suunnitelmallisuutta, mihin taas vaikuttaa tieto siitä mitä tilaajapuolella tullaan pitkäjänteisesti hankkimaan.

Palmiassa pyritään käyttämään aina ensisijaisesti suomalaista luomua.Joitakin tuotteita tuodaan EU:n alueelta, esimerkiksi osa suomalaisista luomupastatuotteista ei kestä ammattikeittiöiden valmistus- ja tarjoiluprosesseja.Päiväkotien kuuden viikon ruokalistalla on muun muassa seuraavia luomuraaka-aineita: puurot ja vellit luomuhiutaleista aamupalalla, luomuleipää lähes päivittäin, luomupastaa lisäkkeenä ja ruoassa 2-3 kertaa viikossa, hernekeittoa luomuherneistä sekä myös jonkin verran luomujogurttia välipalalla tai aamupalalla. Listalla on myös neljä kertaa luomujälkiruokia, joissa on luomupiimää, -jogurttia tai -viljoja.

Luomun keskimääräinen osuus päiväkotilapsen kaikista aterioista on 14,3 prosenttia. Luomuprosentti on laskettu valmiista, lapsen syömistä annoksista kuuden viikon perusruokalistalla (laskennallisella annoskoolla). Laskennassa on huomioitu se osuus, joka valmiissa annoksessa on luomua.

Haasteita:Luomu raaka-aineiden korkeammat hinnat ja saatavuuden kausiluonteisuus, sillä Palmian periaatteisiin kuuluu pyrkimys kotimaisen luomutuotannon käyttöön. Yhä edelleen vain muutamia luomu raaka-aineita myydään HoReCa sektorille sopivissa pakkauksissa. Tuottajat ovat usein pieniä, jolloin heidän tuotannolliset ja logistiset resurssinsa ovat hyvin rajalliset. Tämä näkyy siten, että ison asiakkaan raaka-ainetarve saattaa ylittää tuottajan kapasiteetin, toisaalta yhteen isoon asiakkaaseen panostaminen on riski tuottajalle.

Palmialle on valittu tietyt tukut toimittajiksi. Luomutuottajien tulisi saada tuotteensa nimenomaan näiden tukkujen valikoimiin, jotta Palmialla olisi mahdollisuus niitä käyttää.

Portaat luomuun –ohjelma ja Palmia

Päiväkotipalvelut  ja osa lounasravintoloista ovat portaalla 3.

Portaat luomuun ohjelmaan kuulumalla asiakkaamme vakuuttuvat, että olemme pitkäjänteisesti kehittämässä ja lisäämässä luomuraaka-aineiden ja -tuotteiden käyttöä. Mukana olo auttaa myös meitä itseämme ponnistelemaan koko ajan luomun hyväksi. Ohjelman avulla olemme mukana vaikuttamassa luomualan kehitykseen Suomessa. Se tarjoaa myös verkoston / foorumin, jossa voimme yhdessä muiden toimijoiden kanssa pohtia luomuasioita.

Palmia catering - palvelut lyhyesti

Sijainti: Helsinki, asukkaita noin 604 000
Yksikkö: Palmia catering-palvelut
Yksikön asema:osa Helsingin kaupungin omistamaa Palmia -liikelaitosta

Palmian catering -palvelut toimivat ruokapalvelun tuottajana Helsingin kaupungille tuottaen noin 100 000 ruokahetkeä päivittäin. Ruokapalvelu suunnitellaan ja toteutetaan sopimuksen ja valtakunnallisten ravitsemussuositusten mukaan. Toimintalinjoja on neljä: hoitoalanruokapalvelut, koulu- ja päiväkotipalvelut, ravintolapalvelut ja Catering Pakkala, joka on suurkeittiömme.

Hoitoalanruokapalveluissa tuotetaan aterioita mm. sairaaloihin, vanhustenkeskuksiin, palvelutaloihin ja -keskuksiin. Kotiateriapalvelu tukee kotona asuvien ikääntyneiden hyvinvointia ja kotihoitoa. Koulu- ja päiväkotipalveluttarjoaa aterioita kouluissa, oppilaitoksissa ja päiväkodeissa noin 80 000 lapselle, nuorelle ja aikuiselle.Helsingin päiväkodeissa syödään päivittäin noin 30.000 ateriaa. Julkisen palvelun periaate on, että lapset saavat samaa, laadukasta ruokaa asuinalueesta riippumatta. Ravintolapalvelut tarjoavat henkilöstöruokailua 25 lounasravintolassa ja 10 ammattikorkeakoulun ravintolassa. Lounaskonsepteihin kuuluu mm. kotoisia makuja, makujamaailmalta, soppa ja salaatti.

Palmia tarjoaa ruokaa noin n. 50 000 koululaiselle joka päivä. Kouluissa luomuruokaa tarjotaan vain ruokateemojen yhteydessä. Teemaviikonraaka-aineet ovat jonkin verran kalliimpia kuin tavallisen kouluruokaviikon. Luomu- ja lähiruoan osuuden lisäämistä rajoittaa hinnan lisäksi saatavuus. Kouluissa tarjottava ruoka on valmistettu samana tai edellisenä päivänä, joten ruoka on tuoretta, eikä sisällä säilöntäaineita.


kuva: Tiina Ahola, Palmia catering

Lisätietoja
Tiina Ahola
Suunnittelija
Catering-palvelut

Mainostoimisto Kuopio | Digitoimisto | Internet -sivut