Näin ohjelma toimii

Portaat Luomuun on vapaaehtoinen ohjelma, jonka  tarkoituksena on auttaa ammattikeittiöitä lisäämään luomutuotteiden käyttöä osana kestävän kehityksen mukaista toimintaa.

Ohjelman peruslupaukset ovat luotettava ja kestävän kehityksen mukainen toiminta.  Näiden lupausten lunastamiseksi ohjelma asettaa ohjelmaan liittyville ammattikeittiölle tiettyjä vaatimuksia ja suosituksia.

Ohjelman kehittyminen

Vuonna 2010 Portaat luomuun -ohjelmaa uudistettiin vastaamaan entistä paremmin keittiöiden tarpeita. Merkittävimmät uudistukset ovat olleet aineiston tuominen sähköiseen verkkoon ja porrastasojen lisääminen.  Kestävän kehityksen periaatteet on liitetty ohjelmaan entistä tiiviimmin. Ohjelman kriteereitä on tarkennettu kentältä saatujen kokemusten perusteella keväällä 2013. Ohjelmaan lisättiin yksi porrastaso helpottamaan nousua portaalta neljä eteenpäin. Kriteereiden tarkennusten tavoitteena on ollut myös saada ammattikeittiöiden rooli luomumarkkinoilla näkyvämmäksi ja luotettavammaksi keräämällä tietoa keittiöiden luomun käytön kehittymisestä. Ammattikeittiöiden toiveesta ohjelman sivustolle on listattu nimenomaan ammattikeittiöiden käyttöön soveltuvien luomutuotteiden saatavuustietoja. Nämä saatavuustiedot ovat nähtävillä ohjelmaan liittyneille keittiöille. 

Ohjelmaan valmentautuminen ja liittyminen tapahtuu kokonaan sähköisesti verkossa.

Mainostoimisto Kuopio | Digitoimisto | Internet -sivut