Luomu ammattikeittiöissä 

Luomutuotteiden käyttö ammattikeittiöissä on lisääntynyt. Kasvava kysyntä edesauttaa myös luomuvalikoiman nykyisten aukkojen täyttymistä. 

EU:n vuonna 2009 hyväksymä luomuasetus ei koske ammattikeittiöitä, joten luomuaterioita koskevaa säädäntöä ei ole. Asiakkaille luomun käytöstä tulee kuitenkin ilmoittaa täsmällisesti ja siten, että asiakas tietää mikä on luomua ja mikä ei. Suomessa luomun käyttöä ammattikeittiöissä valvoo kunnan elintarvikevalvontaviranomainen (yleensä terveystarkastaja). Mainonnassa tulee noudattaa markkinointiviestinnän sääntöjä; kuluttajaa/ asiakasta ei saa johtaa harhaan. Luomu vai ei -aineisto, Luomu ruokalistalla

Ammattikeittiöiden luomun käyttö sekä siitä viestiminen kuuluvat markkinavalvonnan piiriin. Markkinavalvonnalla tarkoitetaan viranomaisten tekemää tuotteiden ja palvelujen lainsäädännönmukaisuuden valvontaa Euroopan unionin sisämarkkinoilla. Markkinavalvonta on jälkikäteistä, riskinarviointiin perustuvaa valvontaa markkinoilla. Ensisijainen vastuu tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta on valmistajilla, maahantuojilla ja myyjillä sekä palvelujen osalta palvelujen tarjoajilla. Viranomaisten markkinavalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että määräyksiä noudatetaan. Suomessa markkinavalvonnasta on säädetty sektoreittain, ja valvontaa tekevät useiden eri ministeriöiden alaiset valvontaviranomaiset.

Suomalaisista ammattikeittiöistä noin 73 prosenttia käyttää luomua ainakin muutamia kertoja vuodessa. Luomutuotteita ja -raaka-aineita käyttää  viikoittain 27 % suurkeittiöistä. Päivittäinen luomun käyttö on hieman laskenut. 11 prosenttia suurkeittiöistä käyttää luomua päivittäin. Niiden keittiöiden määrä, jotka eivät käytä luomua lainkaan on selvästi vähentynyt.

Luomutuotteiden käyttö on kuitenkin kasvussa. Luomun käyttöä halutaan lisätä kaikissa tuoteryhmissä; osuus on 15 -30 % tuoteryhmästä riippuen. Osuudet ovat selvästi suurempia kuin aikaisempina seurantavuosina vuodesta 2007 lähtien. Kasvua on tapahtunut erityisesti satunnaisesti luomua käyttävien keittiöiden ryhmässä. Noin 40 % keittiöistä suunnittelee luomuostojen lisäämistä.

(Luomu ammattikeittiöissä käyttötiedot; lähde Suurkeittiötutkimus 2014, Taloustutkimus).

Kansainvälinen trendi

Selvästi eniten luomuraaka-aineita käyttävät ruoka- ja anniskeluravintolat. Luomu näkyy monen kansainvälisiä asiakkaita palvelevan hotellin aamiaisella ja ruokalistoilla ja on selkeä trendi ruokaravintoloissa muualla maailmassa. Viime vuosien aikana luomun käyttö myös julkisella sektorilla on lisääntynyt. Esimerkiksi Tanskassa, Kööpenhaminassa luomun käyttöprosentti on n. 80 % julkisen sektorin ammattikeittiöissä ja Ruotsissa vastaavasti n. 25 %.

Päiväkodit innokkaimpia kiipeämään luomuportaita

Portaat luomuun- keittiöt ovat sitoutuneet käyttämään luomua säännöllisesti.  Portaat luomuun keittiöiden osuus on noin 10 prosenttia kaikista ammattikeittiöistä (ml. jakelukeittiöt). Julkisen sektorin ammattikeittiöistä mukana on n. 20 %.  Suurin ryhmä on päiväkodit.

Mainostoimisto Kuopio | Digitoimisto | Internet -sivut