Hallitus sitouttaa valtion ja kunnat edistämään cleantech-ratkaisuja

17.06.2013

Hallitus on 13.kesäkuuta tehnyt periaatepäätöksen, joka sitouttaa valtion ja kunnat merkittävästi edistämään energia-, ympäristö- ja cleantech-ratkaisuja. Periaatepäätöksen mukaan valtiolla ja kunnilla on velvollisuus ottaa huomioon vihreän teknologian ratkaisut kaikissa julkisissa hankinnoissa.

-Julkisten hankintojen osuus on 20 prosenttia bruttokansantuotteestamme. Jo kansantalouden näkökulmasta on erittäin hienoa, että nyt rahasumman käyttöä aletaan aidosti pohtia strategisesti. Julkisia hankintoja tulee käyttää yhteiskunnallisten tavoitteiden toteuttamiseen, eikä nähdä niitä vain teknisenä harjoituksena julkisten sektorin tuotteiden ja palveluiden ostamisessa, elinkeinoministeri Jan Vapaavuori toteaa.

Cleantech - ratkaisuilla tarkoitetaan tuotteita, palveluita, prosesseja ja järjestelmiä, jotka edistävät luonnonvarojen kestävää käyttöä ja pienentävät haitallisia ympäristövaikutuksia. Cleantech-ratkaisuiksi määriteltävien ratkaisujen tulee olla ympäristövaikutustensa kannalta parempia ja tehokkaampia koko elinkaarensa aikana kuin niiden tyypillisten vaihtoehtojen. Tämä tarkoittaa usein myös koko elinkaaren aikaisten kustannusten pienentymistä.

Periaatepäätös tukee pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman tavoitteita tehdä tulevaisuuden Suomesta hiilineutraali yhteiskunta, nostaa Suomi ympäristöteknologian ykkösmaaksi ja kehittää Suomesta maailman ympäristötietoisin kansakunta.

Periaatepäätös korvaa Kestävien valintojen edistämisestä julkisissa hankinnoissa annetun valtioneuvoston periaatepäätöksen (8.4.2009), ja sisältää pääosin samoja kestäviin hankintoihin liittyviä periaatteita sekä tarkennettuja tavoitteita keskeisille hankinnan alueille.

Valtioneuvoston edellyttämistä tavoitteista yksi on, että:

  • Keittiöissä ja ruokapalveluissa on hankittava ravitsemussuositusten mukaista sekä luonnonmukaisesti tuotettuja, kasvispainotteisia tai sesonginmukaisia elintarvikkeita. Julkisissa keittiöissä tarjotusta ruoasta 10 prosenttia on luomua vuoteen 2015 mennessä ja 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Julkisissa ruokapalveluissa on pyrittävä järjestelmällisesti ruokahävikin vähentämiseen ja energiatehokkuuden parantamiseen

Valtioneuvoston periaatepäätös on luettavissa osoitteessa www.tem.fi

Aikaisemmat uutiset

Mainostoimisto Kuopio | Digitoimisto | Internet -sivut