Elintarvikevalvontatulokset pääosin hyviä

07.06.2013

Vähittäiskauppojen ja ravintoloiden elintarvikevalvontatietoja on toukokuun alusta lähtien julkaistu internetissä noin tuhat. Tarkastustuloksia kuvataan hymynaamasymboleilla. Valtaosa kuntien tähän mennessä tarkastamista yrityksistä on saanut hymyilevän tuloksen.

Yleisin annettu arvosana on hyvä, joka tarkoittaa, että elintarviketurvallisuus ei ole heikentynyt ja kuluttajalle ei aiheudu riskiä. Hymyilevä tulos on aina hyvä tulos. Parhaan eli oivallisen tuloksen on saanut 31 prosenttia tarkastetuista. Korjattavaa-arvosana on annettu 14 prosentille ja huono 2 prosentille yrityksistä. Korjattavaa tai huono -tuloksien saaneiden yritysten on laitettava epäkohta kuntoon tarkastuksella sovitussa määräajassa.

Ensimmäisten tulosten perusteella voidaan päätellä, että elintarviketurvallisuus on Suomen yrityksissä hyvällä mallilla, kertoo Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran ylitarkastaja Marina Häggman. Paikkakuntakohtaista vertailua on vielä liian varhaista tehdä, koska vasta pieni osa kaikista yrityksistä on tarkastettu.

Tarkempaa tietoa yrityksen elintarviketurvallisuudesta saa tarkastelemalla kaikkia yrityksen saamia hymiöitä ja kirjallista palautetta. Oiva-raportin tarkastustulos-kohta sisältää hymiöt ja otsikot kaikista tarkastetuista asiakokonaisuuksista. Osa tarkastettavista kohdista tarkastetaan jokaisella tarkastuskerralla. Muut kohdat tarkastetaan vähintään kerran kolmessa vuodessa tai silloin, jos niissä tarkastuksen aikana huomataan epäkohta.

Eri yritysten Oiva-raportin pituus voi vaihdella, sillä kaikki asiakokonaisuudet eivät kuulu jokaisen yrityksen toimintaan. Elintarvikevalvojat voivat myös tarkastaa kerran kolmessa vuodessa katsottavia kohtia eri aikataulujen mukaan. Jokaisella raportilla on kuitenkin tietoja puhtaanapidosta, hygieenisestä toiminnasta ja elintarvikkeiden säilytyksestä.

Kuntien elintarvikevalvojat tekevät valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia elintarvikemyymälöihin, ravintoloihin ja suurkeittiöihin koko Suomessa. Tieto elintarvikevalvontatuloksista tarkentuu sitä mukaa kun tarkastuksia tehdään lisää.

Tarkastusraportit löytyvät oivahymy.fi-sivustolta: http://www.oivahymy.fi/portal/fi/hae+yrityksia/

Lisätietoa voi kysyä oman kunnan terveystarkastajalta.

Lisätietoja:
ylitarkastaja Marina Häggman, Evira, p. 050 562 7746

Aikaisemmat uutiset

Mainostoimisto Kuopio | Digitoimisto | Internet -sivut