Luomulihan käyttö ammattikeittiöissä, opinnäytetyö

30.11.2012

Luomulihan käytöstä ammattikeittiöissä on valmistunut opinnäytetyö. Työn on tehnyt restonomi -opiskelija Markus Lehtinen. Opinnäytetyön sisältämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Portaat Luomuun -ohjelmassa olevien keittiöiden luomulihan käyttöä, halukkuutta luomulihan käytön lisäämiseen sekä asiakkaiden mahdollisia vaatimuksia. Lisäksi haluttiin selvittää, mitä luomulihatuotteita ammattikeittiöt haluaisivat käyttää, sekä asioita jotka vaikuttavat luomulihan käyttöön. Tutkimuksen tuloksena saatiin mm. tieto, että luomulihan käyttöä halutaan lisätä tulevaisuudessa, erityisesti sian- ja siipikarjan lihaa. 

Käykeehän tutustumassa aineistoon! 

Aikaisemmat uutiset

Mainostoimisto Kuopio | Digitoimisto | Internet -sivut