Uusi hallitusohjelma 27.5.2015

28.05.2015

Eilen 27.5.2015 julkaistussa Sipilän hallitusohjelma sisältää myös kirjauksen, jonka mukaan luomualan kehittämisohjelmaa jatketaan. Samoin jatkuu myös lähiruokaohjelma.

Hallitusohjelmassa on edelleen vahvasti mukana tavoitteet luomutuotteiden käytön lisäämiseksi julkisen sektorin ruokapalveluissa sekä niiden saatavuuden parantamiseksi ammattikeittiöiden tarpeisiin.

www.valtioneuvosto.fi sivu 22

Suomalainen ruoantuotanto kannattavaksi, kauppatase nousuun

Maatalouden kannattavuus on parantunut ja maatilojen maksuvalmiutta on vahvistettu. Hallituskaudelle ei säädetä uusia kustannuksia aiheuttavia velvoitteita. Puhtaiden elintarvikkeidemme kotimaista käyttöä ja vientiä edistetään.

  • Maatalouden kannattavaan kasvuun panostetaan Makeran kautta.
  • Maatalouden kannattavuutta parannetaan tukien ennakkomaksatuksilla, lainoituksen keinoin, alentamalla tuotantokustannuksia sekä purkamalla normeja.
  • Kevennetään hallinnollista taakkaa ja kohtuullistetaan tukiehtoja, valvontoja ja sanktioita.
  • Yhteisen maatalouspolitiikan välitarkastelun yhteydessä yksinkertaistetaan tukijärjestelmiä aktiiviviljelyyn kannustaen ja valvonnoissa siirrytään riskiperusteiseen suuntaan.
  • Uudistetaan viljelijöiden lomitusjärjestelmä yrittäjälähtöiseksi.
  • Parannetaan omaisuuden suojaa.
  • Arvioidaan kilpailulainsäädännön muutostarpeet ja ryhdytään tarvittaessa toimenpiteisiin EU:n kilpailulainsäädännön puitteissa.
  • Uudistetaan tuottaja- ja toimialaorganisaatiota koskevaa lainsäädäntöä.
  • Lisätään kotimaisen ruoan verkkomarkkinointia ja jatketaan hallituksen lähiruoka- ja luomuohjelmia.
  • Parannetaan alkuperämerkintöjen näkymistä ja lisätään suomalaisen ruoan käyttöä julkisissa hankinnoissa.

Aikaisemmat uutiset

Mainostoimisto Kuopio | Digitoimisto | Internet -sivut