Portaat luomuun vuosimaksuista 2015

09.09.2014

Portaat luomuun -ohjelman muuttumisesta maksulliseksi on informoitu jo viime vuoden (2013) puolella. Vuosimaksujen määräytymiseen liittyvä suunnittelu on saatu nyt päätökseen.

Miksi vuosimaksu?

Portaat luomuun -ohjelman muuttuminen maksulliseksi liittyy ohjelman toiminnan vakiinnuttamiseen maa- ja metsätalousministeriön hankerahoituksen päättymisen jälkeen. Maa- ja metsätalousministeriö on tukenut ohjelman ylläpitoa ja kehittämistä vuodesta 2002. Tälle vuodelle (2014) saadun eduskunnan lisämäärärahan perusteena oli ohjelman ylläpidon turvaaminen hankerahoituksen päätyttyä.

Ohjelmassa mukana olevilta ja siihen liittyviltä uusilta organisaatioilta kerättävällä vuosimaksulla on tarkoitus ylläpitää ohjelman sivustoa ja rekisteröintien avulla kerättyä tietoa ammattikeittiöiden luomun käytöstä. Vuosimaksuilla turvataan ohjelman jatkuminen ja arvokkaan keittiöiltä saatujen luomun käyttötietojen säilyminen. Ohjelman jatkumisen myötä voidaan kehittää edelleen hyvin toimintaan saatua yhteistyötä ammattikeittiöille luomutuotteita toimittavien ja valmistavien toimijoiden kanssa.

Vuonna 2015

tavoitteena on vahvistaa Portaat luomuun -ohjelman kuluttajaviestintää. Viestintä ei ole ollut rahoittajan (maa- ja metsätalousministeriön) markkinointiohjeiden mukaisesti kovin näkyvää. Ministeriön rahoituksen päätyttyä kuluttajaviestintää voidaan tehdä näkyvämmin ja tehokkaammin. Tavoitteena on mm. parantaa ohjelman sivustolla olevaa karttahakupalvelua ja ohjata kuluttajia etsimään sitä kautta luomua tarjoavia ruokailupaikkoja.

Ohjelman toiminta jatkuu tuttuun tapaan. Kuukausittain tiedotetaan luomumarkkinoiden ja -tuotannon kehittymisestä uutiskirjeillä sekä kehitetään ammattikeittiöiden luomutuotteiden saatavuutta. Mukaan toivotaan tietysti runsaasti uusia ruokapalvelutoimijoita.

Vuosimaksut 2015 alkaen

Vuosimaksujen yhdistämisestä Pro Luomu ry:n jäsenmaksujen kanssa päätettiin tässä vaiheessa luopua. Kuitenkin Portaat luomuun -ohjelman ja Pro Luomu ry tekevät tiivistä yhteistyötä luomuketjun toiminnan kehittämiseksi, joten maksujen yhdistäminen voi tulevaisuudessa olla mahdollista. 

Ohjelman vuosimaksut määräytyvät sen mukaan, kuinka paljon organisaatio on rekisteröitymislomakkeella ilmoittanut tarjoavansa annoksia/vuosi. Maksu laskutetaan organisaatiokohtaisesti kerran vuodessa helmi- maaliskuun aikana.

1. luokka  ( 50 000 ateriaa/vuosi tai vähemmän) 100 e
2. luokka (50 000 - 200 000 ateriaa/vuosi) 250 e
3. luokka (200 000 ateriaa/vuosi tai enemmän 500 e

Hintoihin lisätään voimassa oleva alv % (24 %).

Uusilta ohjelmaan liittyviltä organisaatioilta peritään vuosimaksun lisäksi kertamaksuna rekisteröitymismaksu 50 e (+alv %). Tämä sisältää rekisteröitymiseen liittyvät hyväksynnät sekä yhden diplomin.

Vuosimaksun lisäksi seuraavalle portaalle siirtymisen tai jo olemassa olevaan rekisteröintiin uuden toimipaikan lisäämisen yhteydessä lähetettävistä diplomeista peritään valmistus- ja toimituskustannukset. Uuden diplomin hinta vuoden 2015 alusta on 5 e (+alv %).

Ohjelmaan liittyneiden keittiöiden auditointeja jatketaan harkinnanvaraisesti. Tarkastuskäynnistä peritään auditoijan matkakustannukset sekä 100 e tarkastusmaksu. Tarkastusmaksuun sisältyy rekisteröintitietojen päivittäminen toimipaikan kanssa sekä auditointiraportti. Auditointikäyntejä voi edelleen toivoa myös toimipaikka/organisaatio itse.

Vuosimaksulla saa

  • uuden ruokalistasuunnittelutyökalun "Ekoruokakone" käyttöoikeuden
  • kuukausittain uutiskirjeen, joka kertoo luomualan ja -markkinoiden kehittymisestä
  • asiakasviestintään suunnitellut tiedotusmateriaalit käyttöön (mm. Portaat luomuun -diplomit ja ruokalistapohjat)
  • neuvontaa ja  ohjeistusta luomun käytön lisäämisestä ammattikeittiöissä
  • tietoa ammattikeittiöille suunnattujen luomutuotteiden saatavuudesta
  • keskustelufoorumin alan muiden toimijoiden kesken
  • näkyvyyttä oman organisaation luotettavasta luomun käytöstä

Lisätietoja
Anu Arolaakso (hankepäällikkö)
p. 044 785 4048
anu.arolaakso(at)sakky.fi

Aikaisemmat uutiset

Mainostoimisto Kuopio | Digitoimisto | Internet -sivut