Luomu on edelleen luomua

16.06.2014

Luomuun voi edelleen luottaa, sillä luomutuotannon valvonnassa vuonna 2013 useimmiten pelkkä huomautus toimijoille riitti. Tuotteen myyminen luomutuotteena jouduttiin kieltämään vain harvoin. Suomen luomutuotannossa oli vuonna 2013 lähes viisituhatta toimijaa. Toimijoiden määrä ei ole juuri kasvanut edellisvuodesta.

Viranomaiset tarkastavat jokaisen suomalaisen luomutilan ja -yrityksen vähintään kerran vuodessa.Luomuna saa markkinoida vain valvottua tuotantoa. Jokaisella luomutoimijalla on oltava oma luomusuunnitelma, jota toteuttamalla luomutuotannon vaatimukset täyttyvät.

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira valitsee luomuvalvonnan painopisteet vuosittain. Jokainen tuote-erä on voitava jäljittää maatilan peltolohkoihin ja tuotantovuosiin. Vuonna 2013 luomutiloilla tarkastettiin erityisesti tuotteiden varastointimääriä, jotta tuotteiden alkuperäväärennöksiä voitaisiin ehkäistä ennalta.

Kasvintuotannossa tavanomaista siementä käytettiin luvatta ja puutteita oli myös viljelytapahtumien muistiinmerkitsemisessä ja viljelykierron noudattamisessa. Useimmiten niistä seurasi kirjallinen huomautus tai korjauskehotus.

"Vain alle neljälle prosentille kaikista luomutuottajista annettiin kielto myydä tuotettaan luomutuotteena", toteaa ylitarkastaja Sampsa Heinonen Evirasta.

Homeopaattisten lääkevalmisteiden käyttö vähäistä

Luomueläintuotannossa eläinten ruokintaan ja ulkoiluun liittyviä puutteita oli vain parilla prosentilla toimijoista. Useimmat huomautukset koskivat eläintuotannon muistiinpanoja.

Jos luomueläin on sairas, eläinlääkäri määrää sille lääkkeet. Lääkityksessä on noudatettava tiettyjä sääntöjä varoajan ja lääkityskertojen suhteen. Vuonna 2013 tarkastettiin erityisesti lääkittyjen sikojen merkitsemistä lääkityskertojen seuraamista varten. Lääkittyjä lihasikoja ei aina merkitty luotettavasti, vaikka merkitsemiseen on olemassa kestäviä tapoja. 

"Homeopaattisia lääkevalmisteita oli käytetty vain neljällä luomueläintilalla. Kun luomueläintiloja on kaikkiaan yli 800, on käyttö Suomessa erittäin vähäistä verrattuna esimerkiksi Saksaan", sanoo ylitarkastaja Merja Manninen Evirasta.

Luomuelintarvikkeiden ja -rehujen merkinnöissä parannettavaa

Luomuelintarvikkeissa ja -rehuissa valvottiin erityisesti merkintöjä ja jäljitettävyyttä. Korjauskehotuksiin johtaneet puutteet liittyivätkin luomuraaka-aineiden hankintaan sekä tuotteiden pakkausmerkintöihin. Luomuelintarvikkeiden jäljitettävyys toimi varsin hyvin eli raaka-aineet voitiin jäljittää tiloille. Vain kuutta toimijaa kiellettiin myymästä elintarvikkeita luomutuotteena.

Luomurehun tuottajille annettiin huomautuksia rehun merkinnöistä sekä rehujen tuotantoon ja varastointiin liittyvistä muistiinpanoista.

Luomuvalvontaan osallistuvat Eviran lisäksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, kunnat, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ja Tulli.

Lue lisää:
Luomuraportti 2013
Evira.fi > Luomu

Lisätietoa:
ylitarkastaja Sampsa Heinonen, p. 050 575 1480 (kasvintuotanto)
ylitarkastaja Merja Manninen, p. 040 849 8325 (eläimet)
ylitarkastaja Teija Lindén, p. 050 365 2178 (elintarvikkeet)
ylitarkastaja Tiina O'Toole p. 040-8279631 (rehut)

Aikaisemmat uutiset

Mainostoimisto Kuopio | Digitoimisto | Internet -sivut