Lama hidastanut kuntien luomun käyttöä

16.04.2014

Luomutuotteiden kysyntä julkisella sektorilla on pysynyt jokseenkin samana, vaikka niitä käyttävien keittiöiden määrä on lisääntynyt. Suurin muutos viime vuoteen on vanhusten ruokapalveluiden luomun käytön lisääntymisessä. Merkittävimmiksi esteiksi luomutuotteiden käytölle kunnissa koetaan edelleen korkea hinta, ammattikeittiöille sopivien tuotteiden vähyys sekä strategisten päätösten puute.

Portaat luomuun -ohjelma selvitti helmi-maaliskuussa 2014 kuntien luomuhankintoja ja luomutuotteiden käyttöä toisena vuonna peräkkäin. Portaat luomuun -ohjelman mukaan luomua käyttävien keittiöiden määrä on vuoden aikana lisääntynyt, mutta selvityksestä kävi ilmi, että luomutuotteiden käyttötiheys on vähentynyt. Päivittäinen luomun käyttö on monissa keittiöissä harventunut viikoittaiseksi tai kuukausittaiseksi. Tulos on samansuuntainen Taloustutkimus Oy:n Suurkeittiötutkimuksen kanssa. Luomutuotteiden käytön motiiveina kunnissa korostuvat edelleen laadukas ruoka, asiakkaiden hyvinvointi sekä oman toiminnan kehittäminen. Myös ympäristön hyvinvoinnin edistäminen koettiin tärkeäksi.

Hallituksen luomuohjelmassa julkisille ruokapalveluille asetetusta 20 % luomun käyttötavoitteesta ollaan vielä kaukana. Tavoitteeseen pääseminen vaatii kuntien strategisia päätöksiä, tarkkaa oman toiminnan suunnittelua ja koko luomuketjun yhteistyötä. Ruokapalvelut kokevat kuntatason strategiapäätösten puuttumisen luomun käytön lisäämisen esteeksi.  Edelleen vain reilut 10 % kunnista mainitsee luomutuotteiden lisäämisen strategioissaan. Kuntien tiukassa taloustilanteessa ruokahankinnat nähdään säästökohteena, eikä investointina tulevaisuuteen.

Hinnan jälkeen suurimmaksi esteeksi luomun käytön lisäämiselle koettiin ammattikeittiöiden tarpeisiin soveltuvien luomutuotteiden saatavuusongelmat. Käytetyimmät luomutuotteet ovat edelleen vilja- ja maitotuotteet sekä kasvikset. Eniten aikomusta on lisätä luomuviljatuotteiden ja luomumarjojen/-hedelmien käyttöä. Julkisen sektorin ammattikeittiöiden kynnys käyttää tuontituotteita on korkea ja siksi kaivataan lisää kotimaisia ammattikeittiöille soveltuvia luomutuotteita.

Luomua tarjotaan nyt myös vanhuksille
Selvityksen mukaan luomua käytetään edelleen eniten päiväkodeissa 6 % kilomääräisistä raaka-aineista, mikä on hieman vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna.  Suurin muutos luomutuotteiden käytössä on tapahtunut vanhustenpalveluissa, jossa luomun käyttö nousi 5 prosenttiin, kun edellisenä vuonna se oli 2 % tai ei ollenkaan.

D-vitamiinilisäys voisi kaksinkertaistaa luomumaidon käytön
Selvityksessä kysyttiin tänä vuonna myös luomumaidon käytöstä. Luomumaidon käytön esteeksi ruokapalveluissa koettiin liian korkea hinta ja erityisesti päiväkoti- ja kouluruokailussa D-vitaminoinnin puuttuminen. Lähes viidesosa selvitykseen vastanneista ruokapalveluista, jotka eivät tällä hetkellä käytä luomumaitoa, ottaisi D-vitaminoidun luomumaidon käyttöön ainakin osittain. Tämä tarkoittaisi luomumaidon käytön kaksinkertaistumista nykyiseen verrattuna. 

Portaat luomuun -ohjelma kannustaa keittiöitä
Portaat Luomuun- ohjelma on ammattikeittiöille suunnattu ohjelma. Tavoitteena on edistää luomutuotteiden käyttöä ammattikeittiöissä ja kerätä ja välittää tietoa luomun käytöstä ruokapalveluissa.

Ohjelmassa mukana olevien organisaatioiden mukaan ohjelmaan kuulumisen hyötyjä ovat erityisesti tiedon saanti alasta, tuotteista ja luomutuotteiden toimittajista. Tällä hetkellä ohjelmaan on liittynyt lähes 2175 keittiötä, joista n. 1700 on julkisen sektorin toimijoita.

Portaat luomuun -ohjelman Taloustutkimus Oy:llä teettämään selvitykseen vastasi 185 kuntien ruokapalveluiden hallinnoinnista ja päätöksistä vastaavaa henkilöä. Selvityksen vastausprosentti oli 31 %. Selvitykseen vastanneista yli 80 % ilmoitti tuntevansa Portaat luomuun -ohjelman ja 30 % kuului jo ohjelmaan.

Lisätietoja Anu Arolaakso, Portaat luomuun -hankepäällikkö, 044 785 4048, anu.arolaakso(at)sakky.fi

Portaat luomuun ohjelmaa ylläpitää EkoCentria/ Savon koulutuskuntayhtymä ja rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Aikaisemmat uutiset

Mainostoimisto Kuopio | Digitoimisto | Internet -sivut