Engagemang och verksamhet

Hållbar utveckling

Köken förbinder sig till att främja den hållbara utvecklingen inom ramarna för den egna verksamheten. Med hjälp av fortbildningsmaterialet på nätet sätter sig kökspersonalen in i vad hållbar utveckling innebär och köket förbinder sig till att kontinuerligt använda ekologiska produkter. Dessutom rekommenderar vi att köken också gör andra hållbara anskaffningar och minskar på mängden avfall och på energiförbrukningen.

Verksamhet och kommunikation

Köken förbinder sig till att utöva en pålitlig verksamhet och kommunikation. De ska göra upp en plan över hur användningen av ekologiska produkter kan intygas och över hur de kan förhindra att ekologiska produkter blandas ihop med andra produkter. För kommunikationens del betyder det här att köket upplyser kunder och andra intressegrupper om användningen av ekologiska produkter på ett klart och tydligt sätt. Matgästen ska få information om vilken del av måltiden som är ekologisk.

De kök som har godkänts för programmet får ett Stegvis mot eko-diplom för att på ett pålitligt sätt upplysa sina intressegrupper om användningen av ekologiska produkter.

I egen takt

Programmet är frivilligt och ger köken möjlighet att avancera i egen takt och påbörja programmet på vilket steg de vill.

Mainostoimisto Kuopio | Digitoimisto | Internet -sivut