Ett ekologiskt val är lika med ett hållbart val

Ekologisk produktion betyder att maten produceras i samklang med naturen. Här förenas de metoder som är bäst för miljön, stränga krav ställs på djurens välmående och naturliga ingredienser och tillredningsmetoder prioriteras.

Eko är ett begrepp som är internationellt definierat och erkänt. Marknaden för ekologiska varor och konsumenternas intresse har redan länge ökat både ute i världen och i Europa. Den här internationella tendensen märks också i Finland genom att efterfrågan på ekologiska produkter ökar. Den ökade efterfrågan på ekologiska produkter stärks av konsumenternas intresse för hälsa, miljöfrågor, djurens välmående samt i att de vill ha en äkta smak.  

Ekologisk produktion ingår i allra högsta grad i verksamhet som tar hänsyn till hållbar utveckling. Som ett led i den hållbara utvecklingen uppmuntras offentliga måltidstjänster att senast 2015 bjuda på ekologisk mat minst två gånger i veckan (SRB 04/2009). Också de riktlinjer och mål som regeringen offentliggjorde i mars 2012 föreskriver att användningen av ekologiska produkter i yrkeskök ska utökas. Enligt målet ska 20 % av maten i daghem och skolor ska vara ekologisk senast 2020. (JSM 03/2012)

Statsrådets principbeslut om främjande av hållbara val i offentlig upphandling (SRB 04/2009)

JSM:s riktlinjer för programmet för utveckling av den ekologiska branschen (03/2012)

"Ren mat och ekologiska råvaror utgör en viktig del av Steiner-skolornas verksamhet. Bakom det här ligger tanken på att ren mat är det bästa byggnadsmaterialet för barnets utveckling. Min erfarenhet från de senaste tre åren är att de ekologiska produkterna också smakar bäst."

– Merja Jokiniemi, Steinerskolan i Tammerfors

Mainostoimisto Kuopio | Digitoimisto | Internet -sivut