Ruuantuotannon ympäristövaikutukset 

Yli puolet vesistökuormituksesta

Ruuantuotannon ympäristövaikutukset ovat huomattavat. Elintarvikkeiden tuotanto aiheuttaa yli 50 prosenttia Suomessa tapahtuvasta vesistöjen rehevöitymisestä. Ilmastonmuutoksesta elintarviketuotannon osuus on noin 14 prosenttia.

Elintarvikkeiden tuotanto kotitalouksille aiheuttaa noin 60 prosenttia koko elintarvikeketjun ympäristövaikutuksista ja tuotanto ruokapalveluille 12 - 24 prosenttia. Loppuosa on viennin aiheuttamaa ympäristövaikutusta.

Kolmannes kotitalouksien ilmastovaikutuksista

Näistä luvuista puuttuu kuitenkin kuluttajan osuus. Kun kuluttajan osuus lisätään, niin ympäristörasitus kasvaa. Kotitalouksien aiheuttamista ilmastovaikutuksista ruuan osuus on noin kolmannes. 

Mainostoimisto Kuopio | Digitoimisto | Internet -sivut