Ympäristövaikutukset

Luomutuotannon periaatteet sekä säädökset pyrkivät erityisesti ekologiseen kestävyyteen. Tutkimukset vahvistavat, että luomutuotannolla on myönteisiä vaikutuksia ympäristöön. Luomupeltojen tavanomaista tuotantoa pienemmät sadot kuitenkin vähentävät tiettyjä ympäristöhyötyjä satokiloihin suhteutettuna. 

Luomu lisää monimuotoisuutta

Luomutuotanto säästää resursseja, kuten fosforia ja lisää maan eloperäistä ainetta. Luomuun kuuluva viljelykierto ja luopuminen kemiallisista torjunta-aineista lisäävät erityisesti luonnon monimuotoisuutta. Luomupellolla eliölajien lukumäärä, sekä kasvien että eläinten, on 30 prosenttia suurempi kuin tavanomaisessa tuotannossa. Luomupellot myös sitovat tavanomaisia peltoja enemmän hiiltä.

Luomu vähentää vesistökuormitusta

Koska luomutuotannossa ei käytetä keinotekoisia torjunta-aineita, luomutuotanto vähentää riskiä torjunta-aineiden jäämistä vesistöihin, muuhun ekosysteemiin ja ruokaan. Eloperäisen lannoituksen vuoksi pohja- ja pintavesien rehevöityminen on luomutuotannossa vähäisempää pinta-ala yksikköä kohti.

Haasteena satotasojen nousu

Tuoteyksikköön suhteutettuna tilanne muuttuu joidenkin tuotteiden osalta luomun kannalta epäedullisemmaksi. Tämä johtuu pääosin luomutuotannon tavanomaista pienemmistä sadoista.

Pinta-alayksikköä kohden lasketut ravinnepäästöt ovat tarkoituksenmukainen mittari silloin, kun haitta on paikallinen, esimerkiksi pohjavesien pilaantuminen. Kasvihuonekaasupäästöt eivät ole paikallinen haitta, joten niiden tuottamista tulee arvioida tuoteyksikköä kohti.

Kestävien menetelmien edelläkävijä

Luomu on merkittävä askel kohti kestävämpää ruuantuotantoa. Koska luomutuotannon keskeinen periaate on ekologinen kestävyys, luomutuotannossa kehitetään tuotantomenetelmiä, joita myöhemmin voidaan ottaa ja on jo otettu käyttöön tavanomaisessakin tuotannossa. Luomutuotannonkin kestävyyttä on kuitenkin jatkuvasti kehitettävä. Viljelymenetelmien ja osaamisen kehittyminen edesauttaa myös satojen paranemista.

Luomutuotannon tavoitteena on tuottaa puhdasta ruokaa ja säilyttää maaperä elinvoimaisena. Valitsemalla luomun valitset puhtaimman.

Lue lisää luomutuotannosta ja luomutuotteiden valinnasta Luomua. Ilman muuta. -sivustolta.

Mainostoimisto Kuopio | Digitoimisto | Internet -sivut