Valmentautuminen

Portaat luomuun -vastaava 

Ohjelmaan hakeutuva organisaatio nimeää henkilön, joka vastaa Portaat luomuun -ohjelman toteutuksesta. Jos organisaatioon kuuluu useita keittiöitä, vastaavan tehtävänä on pitää kaikki nämä keittiöt ajan tasalla ohjelmasta ja sen edellyttämistä toimenpiteistä.  Lisäksi vastaava huolehtii siitä, että riittävä määrä henkilökunnasta on perehtynyt Portaat luomuun – valmennukseen ja läpäissyt siihen liittyvän testin.

Vastaava toimii Portaat luomuun – ohjelman yhteyshenkilönä, jolle EkoCentria lähettää ohjelmaan kuuluvaa tietoa sekä Portaat luomuun -uutiskirjeen. Jos organisaation muut henkilöt haluavat saada Portaat luomuun -sähköisen uutiskirjeen, toivomme heidän tilaavan sen osoitteesta www.portaatluomuun.fi/tilaa sähköinen uutiskirje. 

Perehtyminen aiheeseen

Keittiön/ruokapalvelun henkilökunta perehtyy kestävään kehitykseen ja luomuelintarvikkeisiin oheisen Portaat luomuun -valmennuksen avulla. Valmennukseen liittyy perustietoja kartoittava testi (portaat luomuun-testi).  

Ohjelmaan liittyminen edellyttää, että vähintään yksi henkilö, mielellään Portaat luomuun –vastaava on läpäissyt testin.  Liittyvä organisaatio arvioi, miten monen muun henkilön on tarpeen suorittaa testi,  jotta luotettava toiminta ja viestintä varmistetaan keittiössä.

Suunnitelma luotettavasta toiminnasta

Ruokapalveluyksikkö tekee suunnitelman siitä, mille portaalle se liittyy ja miten portaan vaatimukset ja suositukset toteutetaan keittiön arjessa.

Suunnitelman voi tehdä myös vasta rekisteröitymisen yhteydessä, sillä rekisteröitymislomakkeessa kysytään ko. tietoja.  Käyttäjätunnusten avulla rekisteröinnin voi tehdä vaiheittain. Jo täytetyt  kohdat voi tallentaa ja jatkaa rekisteröintiä myöhemmin.

Mainostoimisto Kuopio | Digitoimisto | Internet -sivut