Tukkujen luomuvalikoima 

Portaat luomuun- keittiöistä yli puolet on kokenut, että luomutuotteiden saatavuudessa on ollut ongelmia. Suhteellisesti suurin syy näihin ongelmiin on tukkujen rajallinen tuotevalikoima lähes kaikkialla Suomessa. Portaat luomuun -ohjelmassa mukana olevien keittiöiden mukaan käyttöä haittaa mm. luomutuotteiden pienet pakkauskoot, liian alhainen jalostusaste, valikoimien rajallisuus, hinta / laatusuhde, saatavuuden kausittaiset vaihtelut sekä määrärahojen niukkuus.

Pro Luomu ry:n PTY:lle tekemän selvityksen mukaan luomuelintarvikkeiden myynti HoReCa -sektorille oli n. 11 milj. € vuonna 2013  (n. 0,6 % PTY:n jäsenyritysten koko HoReCa- elintarvikemyynnistä). Luomumyynti kasvoi 2 miljoonaa vuodesta 2012.


Tukkujen luomumyynti tuoteryhmittäin.  (lähde Pro Luomu ry:n PTY- selvitys)

Kasvisten osuudessa mukana myös hedelmät; arviolta vajaa puolet kotimaista alkuperää.

Lisätietoja luomuvalikoimasta
– Tukut ja tavarantoimittajat
– Aitoja makuja: aitojamakuja
– Löydä luomusi loydaluomusi.fi

Mainostoimisto Kuopio | Digitoimisto | Internet -sivut