Gemensam synlighet

De kök som deltar i Stegvis mot eko får ett diplom att hänga upp på väggen. Diplomet visar kunderna att köket engagerar sig i hållbar utveckling och i användning av ekologiska produkter.

Målet med ett enhetligt nationellt program och en gemensam framtoning är att befästa bilden av en pålitlig verksamhet både bland kunder och bland andra intressegrupper.

Mainostoimisto Kuopio | Digitoimisto | Internet -sivut