Ett nätverk av ekologiskt sinnade

Användningen av ekologiska produkter i yrkeskök är än så länge bara i startgroparna. Nya, överraskande vändningar kan dyka upp.  De andra kökens erfarenheter hjälper kökspersonalen att förstå olika situationer och att hitta lösningar. Inom Stegvis mot eko samlar vi in kökens praktiska erfarenheter och vidarebefordrar dem samt främjar informationsutbytet köken emellan.

Nätverket av kök som har förbundit sig till att använda ekologiska produkter väcker intresse också hos framställare av ekologiska produkter och hos konsumenter som sätter värde på ekologiska produkter.

Mainostoimisto Kuopio | Digitoimisto | Internet -sivut