Sitoutuminen ja toiminta

Kestävä kehitys

Keittiöt sitoutuvat edistämään kestävää kehitystä omassa toiminnassaan. Keittiön henkilökunta perehtyy kestävään kehitykseen oheisen Portaat luomuun -verkkoaineistovalmennuksen avulla ja keittiössä sitoudutaan käyttämään luomutuotteita jatkuvasti. Lisäksi keittiöille suositellaan muitakin kestäviä hankintoja sekä jätteiden tuottamisen ja energian kulutuksen vähentämistä.

Toiminta ja viestintä

Keittiöt sitoutuvat luotettavaan toimintaan ja viestintään. Keittiöt tekevät suunnitelman siitä, miten luomutuotteiden käyttö voidaan todentaa ja miten estetään niiden sekoittuminen muihin tuotteisiin. Viestinnässä tämä tarkoittaa, että luomutuotteiden käytöstä kerrotaan asiakkaille ja muille sidosryhmille selkeästi ja yksiselitteisesti. Ruokailijan tulee saada tieto siitä, mikä osa ateriasta on luomua.

Ohjelmaan hyväksytyille keittiöille myönnetään Portaat Luomuun -diplomi, jonka avulla keittiöt voivat luotettavasti viestiä luomun käytöstä sidosryhmilleen.

Omaan tahtiin

Ohjelma on vapaaehtoinen ja tarjoaa keittiöille mahdollisuuden edetä omaan tahtiinsa ja aloittaa ohjelmassa miltä portaalta tahansa.

Mainostoimisto Kuopio | Digitoimisto | Internet -sivut