Sikta mot ekostjärnorna

I programmet ingår 6 steg och genom att avancera från steg till steg kan köken gradvis utöka sin användning av ekologiska produkter. Även en liten ökning gör att kökets egen verksamhet, tillgången på ekologiska produkter och kundernas förväntningar främjas i samma takt.

Kriterier för stegen


Stegprodukt = en väsentlig ekologisk produkt som har valts ut för ett steg. Välj gärna en produkt som finns kontinuerligt till förfogande. Produkten kan användas vid matlagning och bakning eller bjudas ut som en del av måltiden.

Väsentlig ekologisk produkt = en enskild produkt eller produktgrupp som används vid tillredning av en måltid eller som bjuds ut som en del av måltiden kontinuerligt under minst två dagar i veckan. En väsentlig råvara är t.ex. flingor, mjölk, förädlade mjölkprodukter, surmjölk, kaffe, potatis, grönsaker, ägg, kött. Produkter som används mer sällan, som enskilda kryddor, är inte en väsentlig produkt. Kryddor kan klassificeras som väsentliga om köket i huvudsak använder ekologiska kryddor.

Ekoprocent = procentandelen av de ekologiska varor som används, uträknat utgående från den sammanlagda kilomängden eller inköpspriset för alla livsmedel. Procenten räknas ut utgående från den sammanlagda mängden för organisationen och för kök som alla har registrerat sig på samma formulär, INTE utgående från mängden för de enskilda köken. Om det är svårt at räkna ut det totala antalet kilo för anskaffningarnas del kan den sammanlagda procentsatsen i kilo ställas i proportion till åtgången enligt måltidsmängden.

Steg ett

I köket används genomgående minst en (1) väsentlig ekologisk råvara. Dessutom används andra ekologiska produkter i mån av möjlighet.
T.ex.:  endast ekologiska grötflingor används.  Dessutom bjuder köket på ekologiska semlor när det serveras soppa (1 gång/vecka).

(Ekoprocent 1-10 %)

Steg två

I köket används genomgående minst två (2) väsentliga ekologiska råvaror. Dessutom används andra ekologiska produkter i mån av möjlighet.
T.ex.: endast ekologiska grötflingor används och måltidsdrycken är ekologisk mjölk eller ekologisk surmjölk. Dessutom bjuder köket på ekologiska semlor när det serveras soppa (1 gång/vecka).

(Ekoprocent 3-20 %)

Steg tre

I köket används genomgående minst fyra (4) väsentliga ekologiska råvaror. Dessutom används andra ekologiska produkter i mån av möjlighet.
T.ex. används ekologiska grötflingor kontinuerligt och måltidsdrycken är ekologisk fettfri mjölk.  Dessutom bjuds det på enbart ekologiskt rågbröd och t.ex. surmjölken byts för gott ut till en ekologisk variant. Förutom det här kan köket bjuda på t.ex. ekologiska semlor när det serveras soppa (1 gång/vecka), ekologiska äpplen till efterrätt (2 ggr/månad) samt ekologisk bladsallad i salladen (1 gång/vecka).

(Ekoprocent 5-30 %)

Steg fyra

I köket används kontinuerligt minst åtta (8) väsentliga ekologiska råvaror. Dessutom används andra ekologiska produkter i mån av möjlighet.
T.ex. ekologiska grötflingor används kontinuerligt, måltidsdrycken är ekologisk fettfri mjölk och surmjölk och dessutom serveras ekologiskt rågbröd till maten. Också buljongpulver eller kryddor, ägg samt de rivna rotfrukter eller den potatis som serveras till måltiden byts permanent ut mot ekologiska alternativ. Förutom de här råvarorna som används minst 2 ggr/vecka bjuder köket på ekologiska semlor när det serveras soppa (1 dag/vecka), t.ex. på ekologiska äpplen till efterrätt (2 ggr/månad) samt använder ekologisk bladsallad och ekologisk tomat som råvaror i salladen (1 gång/vecka).

(Ekoprocent 30-60 %)

Steg fem

I köket används genomgående minst tjugo (20) väsentliga ekologiska råvaror. Dessutom används andra ekologiska produkter i mån av möjlighet. T.ex. används ekologiska grötflingor kontinuerligt, måltidsdrycken är ekologisk fettfri mjölk och surmjölk och ekologiskt rågbröd serveras till maten. Dessutom byter köket permanent ut buljongpulver eller kryddor, ägg, en del av grönsakerna, potatis, mjöl, kaffe, te, socker samt rivna rotfrukter och frukt/bär till ekologiska alternativ. Förutom de här råvarorna som används minst 2 ggr/vecka serveras t.ex. ekologiska semlor till soppa (1 gång/vecka).

(Ekoprocent 60-85 %)

STJÄRNnivå

I köket används rikligt med ekologiska råvaror från varje råvarugrupp Konventionella produkter används bara om inga ekologiska alternativ finns tillgängliga.

(Ekoprocent 85-100 %)

Mainostoimisto Kuopio | Digitoimisto | Internet -sivut