Luomuasetus ei koske ammattikeittiöitä

Vuoden 2009 alussa voimaan tullut EU:n luomuasetus ei koske luomutuotteiden käyttöä ammattikeittiöissä. Aiemmin voimassa ollutta luomuasetusta sovellettiin myös keittiöihin, joten käytäntö muuttui oleellisesti.

Monissa muissa Euroopan maissa on omat kansalliset tai yksityiset ohjeistukset ja valvonta luomua käyttäville ja siitä viestiville keittiöille. Suomessa tällaista ohjeistusta ja valvontaa ei ole. Portaat luomuun -ohjelma tarjoaa mallin ja ohjeistuksen luomun käyttöön ammattikeittiössä.

Valvottu luomuketju päättyy ammattikeittiöiden ovelle

EU:n säädösten ja ohjeistuksen puuttuminen ei ole este ammattikeittiöiden luomutuotteiden käytölle. Luotettavan toiminnan ja harhaanjohtavan viestinnän vuoksi on suositeltavaa, että ammattikeittiössä pidetään huolta luomun läpinäkyvyydestä. Koska luomutuotteiden toimittajat kuuluvat luomuvalvontaan, luomutuotteiden aitous on helppo tarkistaa. Ammattikeittiöiden luomutuotteiden käyttöä valvoo kunnan terveystarkastaja.

Luomua vai ei -aineisto, Luomu valvonta ammattikeittiöissä

Mainostoimisto Kuopio | Digitoimisto | Internet -sivut