Ruoka ja kestävä kehitys

Ruoka liittyy läheisesti kestävään kehitykseen. Suomalaisten kulutuksen ympäristövaikutuksista noin kolmannes aiheutuu ruokailusta. Ruuasta ihminen saa energiaa ja ravintoaineita, joten ruoka on välttämätöntä ihmisten terveydelle ja hyvinvoinnille.  Ruoka on myös osa perheiden ja kansakuntien kulttuuria.

Luonnon armoilla

Ruuantuotanto on suoraan riippuvainen luonnosta; viljelymaasta ja säästä. Tiivis yhteys luontoon aiheuttaa myös  rasitusta ympäristölle. Suomessa ruuantuotanto kuormittaa erityisesti vesistöjä. Eri tuotantosuunnilla on kuitenkin merkittäviä eroja. Kasvien viljeleminen ruoaksi rasittaa vähemmän ympäristöä kuin eläinten kasvattamiseen perustuva tuotanto. Maailmanlaajuisesti maatalous tuottaa yli puolet kaikista elintarvikeketjun ympäristövaikutuksista. Vesiä rehevöittävät ravinnepäästöt ja ilmastopäästöt ovat vaikutuksista merkittävimmät. Maatalouden muita merkittäviä ympäristövaikutuksia ovat käytettyjen torjunta-aineiden myrkkyvaikutukset, luonnon monimuotoisuuden, maan viljavuuden ja maiseman muutokset sekä vaikutukset tuotantoeläinten hyvinvointiin.

Elintarvikeketju

Elintarvikeketju koostuu toimijoista, joiden kautta ruoka kulkee matkalla pellosta pöytään. Elintarvikeketju on merkittävä työllistäjä, joten ruokavalinnoilla on merkitystä yritysten, alueiden ja kansantalouksien taloudellisen kestävyyteen. Luonnonolot ja yhteiskunnalliset tilanteet vaikuttavat siihen, millaisia haasteita kestävä ruuantuotanto- ja kulutus kohtaa eri maissa. 

Ruoan jalostuksen keskeisimmät ympäristövaikutukset liittyvät elintarvikkeiden valmistukseen ja raaka-aine- ja tuotehävikkiin. Ruoan kypsennys ja kylmäsäilytys ovat elintarvikeketjussa suuria ympäristövaikutusten aiheuttajia. Eri elintarvikkeilla jalostuksen ympäristövaikutukset vaihtelevat melkoisesti jalostusasteesta riippuen. Elintarvikkeiden jalostuksessa syntyy huomattavia määriä sivutuotteita ja jätteitä. Elintarviketeollisuudelle on ominaista runsas vedenkulutus. Vettä kuluu mm. tuotantotilojen pesussa ja jäähdytyksessä. Tuotejäämiä sisältävät jätevedet aiheuttavat ravinnekuormitusta. Tuotteiden pakkauksista aiheutuu merkittävä jäteongelma. Ruoan kuljetuksen osuus tuotantoketjun ympäristövaikutusten kokonaisuudesta on pieni. Kuljetukset ovat kuitenkin lisääntyneet ruoantuotannon keskittyessä ja siirtyessä halvan työvoiman ja halpojen raaka-aineiden maihin. Liikenteen päästöjen vähentymisen hyöty menetetään, kun raaka-aineita kuljetetaan yhä pidempiä matkoja.


Kuva: EkoCentria/ Tero Takalo-Eskola 

Mainostoimisto Kuopio | Digitoimisto | Internet -sivut