Riista ja luonnonkala eivät ole luomua

Luonnosta peräisin olevia kaloja ja riistaa ja niistä valmistettuja tuotteita ei voida markkinoida luomutuotteina. Riista ja luonnonkala ovat luonnontuotteita ja luomulainsäändäntö puolestaan määrittelee luomuksi ainoastaan maatalousperäiset tuotteet.

Viljelty kala voi olla luomua

Luonnonmukaisella vesiviljelyeläinten tuotannolla tarkoitetaan meidän olosuhteissamme lähinnä kalan- ja ravunkasvatusta luonnonmukaisin menetelmin. Tuotantosuunta on uusin tulokas valvontajärjestelmässä, sillä tuotantovaatimuksia alettiin soveltaa vasta 1.7.2010. Kalojen ja äyriäisten lisäksi tuotantovaatimukset pitävät sisällään nilviäiset, piikkinahkaiset ja levät.

Toistaiseksi Suomen valvontajärjestelmässä ei ole vielä vesiviljelyä harjoittavia toimijoita eikä alalle erillistä kansallisesti laadittua ohjeistusta. Tuotantovaatimukset on annettu Komission asetuksessa (EY) N:o 710/2009. 
(Lähde Evira)

Suomeen tuodaan jonkin verran luomukalaa

Ruotsissa harjoitetaan jo jonkin verran luomukalankasvatusta. Pohjoismaista Tanskassa ja Norjassa sitä harjoitetaan enemmän. Suomeen tuotavasta luomukalasta suurin osa tulee Norjasta.

Euroopan todellinen luomukalamaa on Irlanti, jossa lähes 70 % kasvatetusta lohesta ja 30 % kasvatetusta kirjolohesta on luomua. Irlannin volyymit ovat kuitenkin pienet lohen suurvaltaan Norjaan verrattuna.

Kaikesta Euroopassa kasvatetusta lohesta ja kirjolohesta luomua on vain 1–2 %.

Lue lisää luomukalan tuotannon ja käytön tilanteesta www.proluomu.fi

Vastuullisesti tuotettua ja pyydettyä kalaa

Euroopassa toimii FOS (Friend of the Sea) järjestö, joka on määritellyt vastuulliset kalan pyynti- ja tuotantokriteerit. Järjestön luomukalakriteereiden mukaisesti tuotettua kalaa on tarjolla myös Suomen markkinoilla. FOS luomukriteerit tulee täyttyä EU:n luomulainsäädännössä määriteltyjen vesiviljysäännösten lisäksi.

Voit tutustua FOS toimintaan ja kriteereihin tarkemmin www.friendofthesea.org

 
kuva: kalatalouden keskusliitto, www.ahven.net

Mainostoimisto Kuopio | Digitoimisto | Internet -sivut