Rekisteröidy

Liittyvä organisaatio ohje

ohje

Portaat luomuun - ohjelman vastaava henkilö

Ellei sama kuin organiaation osoite

Kirjautumiseen tarvittavat tunnukset

Toista salasana oikeinkirjoituksen varmistamiseksi
Toimipisteet ohje

Lisää uusi keittiö

Toiminnan kuvaus

Valitse se toimiala, jolla ruokapalvelu toimii.

Valitse useita toimialoja esim. jos kyseessä on keskuskeittiö, joka tuottaa ruokapalveluja sekä kouluille, päiväkodeille että vanhustenhuoltoon jne.
Muu, mikä?
Merkitse tähän toimiiko organisaatio julkisella vai yksityisellä sektorilla. (Yksityinen toimija voi tuottaa ruokapalveluita myös julkiselle sektorille)
Merkitse tähän tuottaako ruokapalvelua julkinen vai yksityinen toimija. Esimerkiksi kouluruokailu voi kuulua julkisen sektorin toimintaan, mutta ruokapalvelun tuottaa yksityinen yritys.

Tähän kohtaan kirjataan koko liittyvän organisaation yhteenlasketut määrät, myös liittyvien keittiöiden osalta.

Henkilöstömäärä
Merkitse tähän ruokapalveluorganisaation henkilömäärä. Jos siihen kuuluu useita keittiöitä, ilmoita tässä yhteenlaskettu henkilöstömäärä.
Tarjoamien aterioiden määrä
kpl / päivä
kpl / viikko
kpl / vuosi
Merkitse tähän, kuinka monta ateriaa organisaatio tarjoaa päivittäin, viikoittain ja vuosittain. Jos siihen kuuluu useita keittiöitä, ilmoita tässä niiden yhteenlaskettu ateriamäärä. 
Päätökset ja tavoite
Vuoteen mennessä
prosenttia
kilpailutuksen suunnittelu alkaa
kilpailutuksen ajankohta
kilpailutettavat luomutuotteet
Ensimmäinen Luomusuunnitelma
Ilmoita tässä, kuinka moni organisaationne henkilökunnasta on tähän mennessä läpäissyt Portaat luomuun- testin. Suoritusten lisääntyessä tätä tietoa voi päivittää.
Ilmoita tässä mille portaalle organisaatio hakeutuu.
Perustelut haetulle portaalle: *
Selvitä tässä kohdassa, miten organisaatio täyttää kyseisen portaat vaatimukset. Kuinka montaa raaka-ainetta organisaatio käyttää tai ryhtyy käyttämään jatkuvasti viikoittain luomutuotteina liittyessään ohjelmaan ja millä perusteilla nämä ovat merkittäviä tuotteita eli täyttävät porrastuotteiden vaatimukset. linkki Esimerkiksi miten usein ko. tuotteita käytetään ja mikä on niiden osuus, jos niiden ohella tarjotaan vastaavia tavanomaisia tuotteita. 
ohje

Mylly- ja leipomotuotteet

Pasta ja palkoviljat

Maito ja maitovalmisteet

Peruna ja kasvikset

Marjat ja hedelmät

Liha

Kananmunat

Jalosteet

Sokeri

Juomat

Öljyt ja mausteet

Muut tuotteet

Mylly- ja leipomotuotteet

Muut tuotteet

Listaa tähän, mitä muita luomutuotteita keittiössä käytetään porrastuotteiden lisäksi.
seuraavat luomuksi vaihdettavat tuote/tuotteet?
toivottu jalostusaste (esim. viipale, kuutio, pakkauskoko, jne)?
arvioitu tarve (kg/l/v)
Kilomääräinen: %
Euromääräinen: %
Arvioi kunkin tuotteen (tai jos on kyseessä tuoteryhmä) vuosittainen käyttömäärä. Tavoitteena on, että ohjelmaan liittynyt organisaatio seuraa näiden tuotteiden käyttömääriä.  Luomun käyttömäärien laskemiseen voit käyttää apuna lomakkeella olevaa laskuria.
Kerro tässä toiveitasi luomutuoteketjun toimijoille. Mitä ja millaisia luomutuotteita toivoisit tarjolle, miten luomutuotteiden hankkimista voisi helpottaa? 
Luotettava toiminta

Luotettavan viestinnän varmistamiseksi keittiössä tulee tunnistaa ne tilanteet, joissa on riski luomutuotteiden sekoittumisesta tavanomaisiin tuotteisiin tai harhaanjohtavasta viestinnästä.

Selvitä tähän ne kriittiset pisteet, joita organisaatiossanne on tunnistettu sekä ne toimenpiteet, jotka on sovittu toteutettavaksi riskin/riskien välttämiseksi. Riskit voivat liittyä esim. luomutuotteiden sekoittumiseen tavanomaisiin tuotteisiin. Nämä toimenpiteet on suositeltavaa liittää omavalvontakansioon. 
Kuvaile, miten vastaanottotarkastuksen yhteydessä tarkistetaan että tuotteet ovat luonnonmukaisesti tuotettuja.
Luomuasetus 889/2008 määrittelee tarkasti pakkausmerkinnät ja asiakirjat. Tuotteiden pakkauksissa on oltava toimijan nimi ja osoite, tuotteen nimi ja viittaus luonnonmukaiseen toimintatapaan sekä valvovan viranomaisen tunnus. Vastaavat tiedot voidaan esittää myös saateasiakirjassa. Jos tuote tulee pakkaamattomana esimerkiksi suoraan viljelijältä, tulee toimittajalta pyytää asiakirja, josta mainitut tiedot käyvä selville.
Kuvaile tässä, miten keittiössä pystytään luotettavasti osoittamaan, ettei siellä ole tarjottu tai myyty enemmän luomutuotteita kuin keittiöön on hankittu. Esimerkiksi kirjanpidosta löytyy tiedot luomutuotteiden hankinnasta ja lähetyslistat on dokumenttina kirjanpidossa.
Muu toiminta

Merkitse tähän mitä Portaat luomuun -ohjelman suosittelemia kestävän kehitykseen mukaiseen toimintaan liittyviä toimintatapoja organisaatiossa suositaan.

Suositaanko organisaatiossa:

Seurataanko organisaatiossa:

Sitoutuminen

Tämä on lomakkeen viimeinen ja tärkeä sivu. 
Liittyvä organisaatio sitoutuu noudattamaan Portaat luomuun -ohjelmaa ja toimimaan tässä lomakkeessa kuvatun suunnitelman mukaisesti.

Kun tämä sivu on täytetty, voimme käsitellä rekisteröitymisen ja lähettää sen jälkeen keittiölle/ keittiöille diplomit.

Merkitsemällä rastin kohtaan "organisaation nimen ja yhteystiedot saa julkaista" varmistat, että organisaatio kaikkine tässä suunnitelmassa ilmoitettuine keittiöineen on nähtävissä ja haettavissa Portaat luomuun ohjelman www-sivuilla www.portaatluomuun.fi, kohdassa Portaat luomuun -keittiöt.

Mainostoimisto Kuopio | Digitoimisto | Internet -sivut