Registrering

De organisationer som ansluter sig till programmet registrerar sig i databasen för Stegvis mot eko. I samband med registreringen skapar organisationens kontaktperson ett eget användarnamn och lösenord. Med hjälp av dem kan varje organisation uppdatera sina egna uppgifter.

Före den egentliga registreringen lönar det sig att göra upp en ekoplan där organisationen bl.a. definierar vilka ekologiska produkter som ska tas i bruk samt en tidtabell för när de nya produkterna ska börja användas. I registreringsblanketten ska organisationen fylla i sina bakgrundsuppgifter och de centrala punkterna i sin ekoplan (bl.a. måltidernas antal, andelen ekologiska produkter, vilka ekologiska produkter som används).

Registreringen börjar med att organisationen ska göra testet för Stegvis mot ekoNär organisationen har klarat testet kan den registrera sig. 

Uppgifterna sparas i databasen för Stegvis mot eko. De kök som ansluter sig till programmet förbinder sig till att uppdatera sina uppgifter och att årligen meddela vilka mängder de har använt av stegprodukterna. Det här ger oss aktuell information om de ekologiska produkter som yrkesköken använder.

EkoCentria granskar registreringen och efter att den har godkänts skickas diplomen ut till alla kök som har anmält sig. De kök som har godkänts publiceras på de här webbsidorna under rubriken Kök som deltar i Stegvis mot eko (såvida organisationen har gett lov till detta).

Mainostoimisto Kuopio | Digitoimisto | Internet -sivut