Periaatteet ja määritelmät

Kansainvälinen luomujärjestö (IFOAM) on määritellyt seuraavat neljä periaatetta, joihin luomutuotanto perustuu: terveys (health), ekologia (ecology), oikeudenmukaisuus (fairness) ja huolenpito (care).

Näiden periaatteiden mukaan luonnonmukaisen maatalouden tulee: 

  • ylläpitää ja edistää maan, kasvien, eläinten, ihmisten ja maapallon terveyttä kokonaisuutena (terveys)

  • perustua eläviin ekologisiin systeemeihin ja kiertoihin, työskennellä niiden kanssa, jäljitellä niitä ja auttaa ylläpitämään niitä (ekologia)

  • rakentaa suhteita, jotka takaavat oikeudenmukaisuuden suhteessa ympäristöön ja elämisen mahdollisuuksiin (oikeudenmukaisuus)

  • noudattaa varovaisuusperiaatetta ja vastuullisuutta nykyisen ja tulevien sukupolvien sekä ympäristön terveyden ja hyvinvoinnin suojelemiseksi (huolenpito

EU:n luomuasetuksen määritelmä

EU:n uusittu luomuasetus liittää luomun selkeästi kestävyyteen, erityisesti ekologiseen kestävyyteen määrittelemällä luomun seuraavasti: 

"Luonnonmukainen tuotanto on kokonaisvaltainen tilanhoito- ja elintarvikkeiden tuotantojärjestelmä, jossa yhdistyvät ympäristön kannalta parhaat käytännöt, pitkälle kehittynyt biologinen monimuotoisuus, luonnonvarojen säästäminen, eläinten hyvinvointia koskevien tiukkojen standardien soveltaminen ja tuotanto, jossa otetaan huomioon tiettyjen kuluttajien mieltymys tuotteisiin, jotka on tuotettu luonnollisista aineksista ja luonnollisin menetelmin." (neuvoston asetus (ey) n:o 834/2007)

Mainostoimisto Kuopio | Digitoimisto | Internet -sivut