Yhtenäinen näkyvyys

Portaat luomuun- ohjelmaan liittyvät keittiöt saavat seinälleen ohjelman diplomin, jonka avulla on helppo viestittää asiakkaille sitoutumisesta kestävään kehitykseen ja luomutuotteiden käyttöön. 

Yhtenäisen valtakunnallisen ohjelman ja yhtenäisen ilmeen tavoitteena on vahvistaa kuvaa luotettavasta toimintavasta sekä asiakkaiden että muiden sidosryhmien keskuudessa.

Mainostoimisto Kuopio | Digitoimisto | Internet -sivut