Luomu on kestävä valinta

Luomu on tapa tuottaa ruokaa sopusoinnussa luonnon kanssa. Siinä yhdistyvät ympäristön kannalta parhaat käytännöt, tiukat vaatimukset eläinten hyvinvoinnille ja luonnollisten ainesosien ja valmistusmenetelmien suosiminen.

Luomu on kansainvälisesti määritelty ja tunnettu. Luomumarkkinat ja kuluttajien kiinnostus luomua kohtaan ovat kasvaneet maailmalla ja Euroopassa jo pitkään. Kansainvälinen suuntaus näkyy nyt myös Suomessa vahvistaen luomutuotteiden kysyntää. Luomutuotteiden kysynnän kasvua siivittävät kuluttajien kiinnostus terveyteen, ympäristöasioihin, eläinten hyvinvointiin sekä aitoon makuun.  

Luomu liittyy kiinteästi kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan. Julkisia ruokapalveluita kannustetaan tarjoamaan myös luomua osana kestävää ruokatarjontaa. Suomen hallituksen toukokuussa 2013 julkistamien linjausten ja tavoitteiden mukaan luomutuotteiden käyttöä julkisissa ammattikeittiöissä tulee lisätä. Tavoitteena on, että julkisissa keittiöissä tarjotusta ruoasta 10 prosenttia on luomua vuoteen 2015 mennessä ja 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. (MMM 05/2013). Hallituksen linjauksista tarkemmin ohjelman sivustolla kohdassa "Hallituksen linjaukset"

Valtioneuvoston periaatepäätös uusien ja kestävien ympäristö- ja energiaratkaisujen (Cleantech-ratkaisut) edistämisestä julkisissa hankinnoissa (VNP 06/2013)

Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin' (VNP 06/2013)

MMM:n luomuohjelma "Lisää luomua" (05/2013)

”Puhdas ravinto ja luomu raaka-aineet ovat tärkeä osa Steiner-koulujen toimintatapaa. Taustalla on se ajatus, että lapsen elimistö saa puhtaasta ravinnosta parhaat rakennusaineet kehitykselle. Kolmen vuoden kokemukseni perusteella myös maku puoltaa luomutuotteiden käyttöä. ”

- Merja Jokiniemi, Tampereen Steinerkoulu

Mainostoimisto Kuopio | Digitoimisto | Internet -sivut