Maatalous rasittavin

Elintarvikeketjuun kuuluu useita lenkkejä, kuten maatalous, teollisuus, kauppa ja kuluttaja. Eri lenkkien ympäristövaikutuksista maatalouden osuus on suurin, reilusti yli puolet. Tämä on luonnollista, koska maataloutta harjoitetaan lähellä luontoa. Elintarviketeollisuuden osuus on alle viisi prosenttia. Tuonnin osuus elintarvikeketjun ympäristövaikutuksista on 30 - 40 prosenttia, josta kuljetusten osuus on enimmillään kuusi prosenttia.

Kasvintuotanto rasittaa vähemmän kuin eläintuotanto

Eläinperäisten tuotteiden ympäristövaikutukset ovat huomattavasti suuremmat kuin kasvintuotannon ympäristövaikutukset. Molemmissa ryhmissä on kuitenkin eroja eri tuotantosuuntien välillä.  Naudanlihantuotannon vaikutus ilmaston lämpenemiseen on eri lihantuotantomuodoista suurin. Kasvihuonetuotanto kuluttaa monikertaisesti energiaa verrattuna avomaan tuotantoon.

Monimuotoisuus ja monipuolisuus

Sekä ravitsemuksen että maataloustuotannon tärkein kestävyyteen liittyvä näkökulma on monimuotoisuus ja monipuolisuus. Ruuan ympäristövaikutuksia on pääosin tutkittu materiaalivirtoihin keskittyvällä elinkaari-menetelmällä (LCA). Siihen ei sisälly luonnon monimuotoisuuteen ja hiilivarastoon liittyviä arviointimenetelmiä. Myöskään eläinten hyvinvointiin liittyvät näkökulmat eivät kuulu tähän arviointiin. 

Tuotantomenetelmät ja paikalliset olosuhteet vaikuttavat myös siihen, mikä on monimuotoisuuden ja monipuolisuuden näkökulmasta kestävää.

Vaikka nautojen vaikutus ilmastoon on haitallisin, naudat syövät nurmea, mitä siat ja siipikarja eivät tee. Nurmi kasvaa hyvin Suomen pohjoisissa olosuhteissa ja sen viljely vuorostaan ylläpitää peltomaan hyvää rakennetta. Lehmien laiduntaminen parantaa monien lajien elinoloja edistäen luonnon monimuotoisuutta.

 

 

 

 

 

  

Vilja sopii hyvin ihmisravinnoksi. 

 

Mainostoimisto Kuopio | Digitoimisto | Internet -sivut