Luotettava ja toimiva malli

EkoCentria on ylläpitänyt maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella Portaat luomuun -ohjelmaa jo vuodesta 2002 lähtien.  Vuosien aikana kertyneiden kokemusten pohjalta ja yhteistyössä keittiöalan ammattilaisten kanssa ohjelmaa on kehitetty ja uudistettu vastaamaan entistä paremmin ammattikeittiöiden tarpeita.

EU:n luomuasetus ei koske ammattikeittiöitä, eikä Suomessa ole ammattikeittiöitä koskevaa kansallista säädöstä ja valvontaa, kuten monissa muissa maissa. Portaat luomuun -ohjelma tarjoaa luotettavan mallin käyttää luomutuotteita myös ruokapalveluissa. Portaittainen eteneminen edesauttaa sitä, että keittiön oma toiminta, luomutuotteiden saatavuus ja asiakkaiden odotukset kehittyvät samaan tahtiin.  

Ohjelma on joustava, sillä kukin keittiö voi hakeutua haluamalleen portaalle, valita säännöllisesti käyttämänsä luomuraaka-aineet ja edetä portailla omaan tahtiinsa.

"Portaat luomuun -ohjelman kautta Juvan ruokapalvelut saavat tietoa luomutuotteista ja vinkkejä luomuraaka-aineiden käytöstä ruoanvalmistuksessa." -Annikki Tarvainen, ruokapalvelupäällikkö, Juvan kunta

"Portaat luomuun ohjelmaan kuulumalla Palmian asiakkaat vakuuttuvat, että luomuraaka-aineiden ja -tuotteiden käyttöä kehitetään ja lisätään pitkäjänteisesti. Mukana olo auttaa myös Palmian omaa henkilökuntaa ponnistelemaan koko ajan luomun hyväksi. Se tarjoaa myös verkoston / foorumin, jossa voi yhdessä muiden toimijoiden kanssa pohtia luomuasioita." -Tiina Ahola, suunnittelija, Palmia catering -palvelut

"Ohjelman avulla Servica on saanut opastusta luomutuotteista ja niiden saatavuudesta. Portaat Luomuun -ohjelma tuo osaltaan lisää näkyvyyttä pyrkimyksissä kohti kestävämpiä valintoja ruokapalvelujen tuottamisessa." -Sari Karttunen, vs. toimialajohtaja, Servica-ruokapalvelut

Mainostoimisto Kuopio | Digitoimisto | Internet -sivut