Luomuvalvonta

Luonnonmukaista tuotantoa valvotaan pellolta pöytään asti. Valvonnan tavoitteena on varmistaa luomutuotteiden käyttäjälle niiden tuotantovaatimusten mukainen aitous. Lisäksi valvonnan tarkoituksena on taata tasapuolisuus ja rehellisen kilpailun edellytykset toimijoiden välillä eri puolilla Suomea ja Eurooppaa.

Viranomaisten työnjako

Suomessa luonnonmukaisen tuotannon ja sen valvonnan ylin johto on Maa- ja metsätalousministeriöllä ja valvonnasta vastaavat viranomaiset. Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira) suunnittelee, ohjaa ja valvoo Suomessa kaikkea muuta luomuvalvontaa paitsi luomualkoholituotteiden valvontaa, josta vastaa Sosiaali- ja terveysministeriön lupa- ja valvontavirasto.

Valvonta jakautuu viranomaisten kesken seuraavasti:

  • ELY-keskukset valvovat luonnonmukaista maataloustuotantoa
  • Evira valvoo luonnonmukaisesti tuotetuttuja rehuja ja lisäysaineistoa sekä elintarvikkeiden valmistusta, varastointia ja tukkukauppaa, kaupan pitämistä sekä maasta vientiä ja tuontia.
  • Sosiaali- ja terveysministeriön lupa- ja valvontavirasto, Valvira, valvoo luonnonmukaisten alkoholituotteiden valmistusta ja tuontia
  • Avenanmaan maakuntahallitus valvoo kaikkea luomutuotantoa Ahvenanmaalla 

Vuosittainen tarkastus 

Luonnonmukaisen tuotannon aloittava toimija sitoutuu noudattamaan tuotannon ehtoja ja rekisteröityy valvontaan. Ennen toiminnan aloittamista valvoja suorittaa alkutarkastuksen. Tämän jälkeen luomumaatiloja ja luomutuotteita valmistavia tai pakkaavia yrityksiä valvotaan joka vuosi toteutettavilla tarkastuskäynneillä. Luomuvalvonta on maksullista.

Valvontaviranomaisen tunnus on tae tuotteen luonnonmukaisesta tuotantotavasta.

Luomulainsäädännön ja -valvonnan lisäksi luomuelintarvikkeita koskee sama elintarvikelainsäädäntö ja -valvonta kuin muitakin elintarvikkeita.

Mainostoimisto Kuopio | Digitoimisto | Internet -sivut