Luomun tilanne ammattikeittiöissä 2013

Portaat luomuun -ohjelma on selvittänyt 2013 ja 2014  luomun käytön tilanteen Suomen ammattikeittiöissä. Vaikka luomun käyttö julkisella sektorilla lisääntyy, edelleen luomutuotteiden korkea hinta estää uusien tuoteryhmien pääsyn ruokalistoille kunnissa. Luomun käyttö ei lisäänny julkisella sektorilla ilman vahvaa ja selkeää poliittista linjausta.

Portaat luomuun -ohjelma toisti helmi-maaliskuussa 2014 Taloustutkimus Oy:llä selvityksen. Portaat luomuun -ohjelman mukaan luomua käyttävien keittiöiden määrä on vuoden aikana lisääntynyt, mutta selvityksestä kävi ilmi, että luomutuotteiden käyttötiheys on vähentynyt. Päivittäinen luomun käyttö on monissa keittiöissä harventunut viikoittaiseksi tai kuukausittaiseksi. Vaikka luomua käyttää viikoittain jo neljännes julkisen sektorin ammattikeittiöistä, ainoastaan hieman yli 10 % kunnista mainitsee luomun kuntastrategiassaan.  Strategiatavoitteiden saavuttamisajankohdaksi mainittiin yleisimmin vuosi 2015. Kuntien strategia päätösten ja luomutuotteiden käytön lisäämisen tärkeänä vaikuttajana koettiin hallituksen asettamat linjaukset. Ainoastaan 5 % vastaajista ei nähnyt hallituksen tavoitteilla olevan merkitystä omaan päätöksentekoon. Hallituksen toukokuussa 2013 julkistamassa luomualan kehittämisohjelmassa on asetettu tavoitteita myös julkisen sektorin luomun käytön lisäämiselle.  

Selvityksen mukaan luomua käytetään edelleen eniten päiväkodeissa 6 % kilomääräisistä raaka-aineista, mikä on hieman vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna.  Suurin muutos luomutuotteiden käytössä on tapahtunut vanhustenpalveluissa, jossa luomun käyttö nousi 5 prosenttiin, kun edellisenä vuonna se oli 2 % tai ei ollenkaan. Eniten käytetyt luomutuotteet ovat edelleen vilja- ja maitotuotteet sekä kasvikset. N. 40 % vastaajista haluaa lisätä käyttöä luomuvilja- ja maitotuotteissa, kasviksissa sekä marjoissa ja hedelmissä, joihin toivotaan myös lisää valikoimaa ja tuotekehitystä.

Suurivolyymisten julkisten ammattikeittiöiden tarpeisiin soveltuvat ja tällä hetkellä saatavilla olevat luomutuotteet ja -tuoteryhmät ovat jo käytössä. Käytön lisääminen ei onnistu ilman uusia tuotteita ja tuotekehitystä.  Julkisen sektorin ammattikeittiöiden kynnys käyttää tuontituotteita on korkea ja siksi kaivataankin lisää kotimaisia luomutuotteita. Luomutuotteiden käytön suurimpana esteenä on edelleen hinta. Myös tuotteiden saatavuus tai jopa puute sekä tietämättömyys tarjonnasta koettiin selvityksen mukaan suurena haasteena. 

Luomutuotteiden käytön motiiveiksi ilmoitettiin lisäaineettomuus, asiakkaiden toiveet ja vaatimukset sekä hyvinvointi. Myös ympäristön hyvinvoinnin edistäminen koettiin tärkeäksi.

Esitys vuoden 2012 selvityksestä löytyy täältä. Vuoden 2013 selvityksen tuloksista lisätietoa täältä.

Lisätietoja antaa Anu Arolaakso, Portaat luomuun -hankepäällikkö

Mainostoimisto Kuopio | Digitoimisto | Internet -sivut