Luomun käyttö

Luotettavat porrastuotteet

Portaat luomuun -ohjelmaan liittyvä organisaatio määrittelee porrastuotteet siten, että niiden käytössä riski sekoittumisesta tavanomaisiin tuotteisiin on mahdollisimman pieni ja niistä voidaan luotettavasti viestiä asiakkaille tai muille ryhmille.  

Jos porrastuotetta käytetään keittiössä ruuanvalmistuksessa ja/tai leivonnassa vastaavaa tuotetta ei keittiössä ole suositeltavaa käyttää tavanomaisena. Tämä siksi, että asiakkaan on muutoin vaikea tietää milloin esimerkiksi luomumaitoa on käytetty milloin taas ei.    

Mikäli porrastuote on tarjolla selkeästi omasta pakkauksestaan, voidaan tarjota myös vastaavaa tavanomaista tuotetta. Tällöin kuitenkin luomutuotteen kulutus voi jäädä niin vähäiseksi, ettei se enää täytä merkittävän raaka-aineen kriteerejä ja ei sen vuoksi kelpaa porrastuotteeksi.

Kriittisten pisteiden tunnistaminen

Luotettavan toiminnan ja viestinnän varmistamiseksi keittiössä tulee tunnistaa ne tilanteet, joissa on riski luomutuotteiden sekoittumisesta tavanomaisiin tuotteisiin tai harhaanjohtavasta viestinnästä. Nämä tilanteet liittyvät esimerkiksi luomuraaka-aineiden vastaanottoon, varastointiin ja tarjoiluun.

Kriittisiin pisteisiin kuuluu myös mahdolliset tilanteet, jolloin joudutaan poikkeamaan normaalista käytännöstä. Esimeriksi, miten toimitaan ja tiedotetaan asiakkaille, jos porrastuotetta ei olekaan saatavissa.

Vastaanottotarkastus; varmista, että tuote on luomua!

Vastaanoton yhteydessä tulee tarkistaa että tuotteet ovat luonnonmukaisesti tuotettuja. Luomuasetus määrittelee tarkasti, millaisia pakkausmerkintöjä luomutuotteissa on oltava ja millaisia asiakirjoja tuotteiden mukana tulee toimittaa. Suljetuista, pakatuista tuotteista tulee löytyä toimijan nimi ja osoite, tuotteen nimi ja viittaus luonnonmukaiseen toimintatapaan sekä valvovan viranomaisen tunnus. Nämä voi toimittaa myös liitteenä olevassa asiakirjassa. Jos tuote tulee pakkaamattomana esimerkiksi suoraan viljelijältä,  toimittajalta tulee pyytää asiakirjaselvitys, josta oheiset tiedot selviävät.  

Mikä on asiakirjaselvitys? Katso ppt-esitys tästä ja videoesitys tästä

Varastointi

Luomutuotteiden sekoittumisen tavanomaiseen välttää parhaiten niin, ettei keittiössä ole vastaavia tavanomaisia tuotteita. Jos tämä ei ole mahdollista, keittiössä on tarpeen miettiä, miten sekoittuminen vältetään. Voidaanko varata esimerkiksi erillinen tila, kaappi, hylly tms. luomutuotteita varten. 

Läpinäkyvyys

Läpinäkyvyys tarkoittaa tässä sitä, että keittiössä pystytään luotettavasti osoittamaan, ettei siellä ole tarjottu tai myyty enemmän luomutuotteita kuin keittiöön on hankittu. Esimerkiksi kirjanpidosta löytyy tiedot luomutuotteiden hankinnoista. EkoCentria kerää vuosittain tiedot porrastuotteiden käyttömääristä.

Viestintä asiakkaille

Jokaiselle keittiölle toimitettava Portaat luomuun -diplomi kertoo, että keittiö on sitoutunut luomutuotteiden käyttöön. Sitä täydentää myös keittiöiden käuttöön tuotetut tiedotusmateriaalit, joiden avulla voi kertoa mitä luomutuotteita käytetään jatkuvasti. Tiedotusmateriaaleja voidaan päivittää keittiössä lisäämällä siihen muut ko. ajankohtana (tässä kuussa, tällä viikolla, tänään) käytettävät luomutuotteet. Luomutuotteen käytöstä voi kertoa myös päivän menun yhteydessä. Yksittäiset tarjolla olevat luomutuotteet voi merkitä erillisillä korteilla. Tiedotusmateriaalit on tarkoitettu Portaat luomuun -ohjelmaan liittyneiden keittiöiden käyttöön.

Luomu ruokalistalla, ohjeita, miten luomutuotteiden käytöstä voi kertoa asiakkaille

Luomuviestinnästä lisätietoa tästä ja videoesitys tästä
Miksi asiakkaille kannattaa kertoa luomun käytöstä? Katso tästä

Markkinavalvonnalla tarkoitetaan viranomaisten tekemää tuotteiden ja palvelujen lainsäädännönmukaisuuden valvontaa Euroopan unionin sisämarkkinoilla. Markkinavalvonta on jälkikäteistä, riskinarviointiin perustuvaa valvontaa markkinoilla. Suomessa markkinavalvonnasta on säädetty sektoreittain, ja valvontaa tekevät useiden eri ministeriöiden alaiset valvontaviranomaiset.

Lisätietoa luomun käytön valvonnasta ammattikeittiöissä tästä ja videoesitys tästä.
Mainostoimisto Kuopio | Digitoimisto | Internet -sivut