Luomulainsäädäntö

Luomun periaatteiden pohjalta on luotu säädöstö, joka yhtenäistää ja asettaa minimivaatimukset luomutuotteille.

Luomulainsäädännön ja -valvonnan lisäksi luomuelintarvikkeita koskee sama elintarvikelainsäädäntö ja -valvonta kuin muitakin elintarvikkeita.

Luomulla on lainsuoja

Luonnonmukaista tuotantoa säätelevät Euroopan yhteisöjen neuvoston asetus (EY) 834/2007, komission asetukset (EY) 889/2008 ja (EY) 1235/2008). Nämä asetukset määrittelevät vähimmäisvaatimukset koko EU:n alueella luonnonmukaisesti tuotettuina markkinoitaville maataloustuotteille ja elintarvikkeille.

Asetukset määrittelevät mikä on luomua, miten luomupeltoja viljellään, eläimiä kasvatetaan ja elintarvikkeita tuotetaan. Lisäksi ne säätelevät miten näitä sääntöjä valvotaan ja miten luomutuotteet tulee merkitä.

Näiden lisäksi eri alueilla tai luomujärjestöillä voi olla omia sääntöjään, mutta niidenkin on täytettävä vähintään EU:n luomuasetuksen vaatimukset. Esimerkiksi biodynaamisesti tuotetut tuotteet ovat luomua, mutta sen lisäksi ne täyttävät myös biodynaamisten tuotteiden vaatimukset.

Tiesitkö

Luomu on kansainvälisesti määritelty tapa tuottaa ruokaa luonnonmukaisesti.

Mainostoimisto Kuopio | Digitoimisto | Internet -sivut