Luomukotieläintuotanto

Luomukotieläintuotannossa sovelletaan yleisten eläinsuojeluasetusten lisäksi luomuasetusta, joka määrittelee mm. kotieläinten alkuperään, ruokintaan, käytännön hoitoon sekä elinsuojien rakenteeseen ja ulkoiluun liittyvät erityisvaatimukset. Luomutilalla kotieläinten lukumäärä on suhteutettava käytettävissä olevaan peltopinta-alaan. Näin pyritään estämään ylilaidunnus ja karjanlannan negatiiviset ympäristövaikutukset.

Luomueläimiä syntymästä lähtien

Luomutuotannossa kotieläinten pitää olla luonnonmukaista alkuperää eli syntynyt ja kasvanut luomutilalla. Ainoastaan laumaa perustettaessa ja kotieläintilan siirtyessä luomuun tavanomaiset eläimet muuttuvat luomueläimiksi siirtymäajan kuluessa. Siirtymäajan pituus on eläinlajikohtainen ja vaihtelee siipikarjan kuudesta viikosta nautojen vuoden pituiseen aikaan.  Siirtymäajalla tilalla toteutetaan luonnonmukaisen tuotannon ohjeita. Luomutuotannossa pyritään pitkään tuotantoikään ja hyvään elinikäiseen tuotokseen.

Luomuelämille luomurehua

Luomutilalla eläimet ruokitaan luonnonmukaisesti tuotetuilla rehuilla. Rehut tuotetaan mielellään omalla tilalla, mutta luomurehua voidaan myös ostaa. Luomurehu on eläinlajin luontaista ravintoa. Nautojen ja lampaiden päivittäisestä rehuannoksesta vähintään 60 % on karkearehua, eli yleensä tuoretta, kuivattua tai säilöttyä nurmea. Sioille ja siipikarjalle karkearehua annetaan päivittäin. Nuorille luomueläimille juotetaan pitkään emän maitoa, porsaille vähintään 40 päivää ja vasikoille vähintään kolme kuukautta.

Luomurehuissa ei saa käyttää aminohappoja tai kasvun- ja tuotannon edistämiseen tarkoitettuja aineita, kuten antibiootteja. Suomessa ei antibiootteja eikä kasvunedistäjiä käytetä myöskään tavanomaisessa tuotannossa.

Eläimellistä elämää

Luonnonmukaisessa kotieläintuotannossa kiinnitetään erityistä huomiota kotieläinten hyvinvointiin ja lajinmukaiseen käyttäytymiseen. Eläinten tulee saada liikkua vapaasti sekä hoitaa itseään ja jälkeläisiään. Kesällä eläinten on päästävä ulkoilemaan päivittäin ja talvella vähintään kaksi kertaa viikossa. Luomukanalassa tulee olla orsia ja sikojen tulee päästä tonkimaan. Kasvatusolosuhteet tulee järjestää niin, että eläimet voivat muodostaa tyypillisiä laumoja. Esimerkiksi luomuvasikkaa saa pitää yksittäiskarsinassa enintään viikon ikäiseksi ja sen jälkeen sen tulee päästä ryhmäkarsinaan. Lisääntymiseen käytetään luonnollisia menetelmiä. Keinosiemennys on sallittua, mutta muut keinohedelmöityshoidot (alkionsiirto ja kloonaus) ovat kiellettyjä.

Luomukotieläimiä ei saa pitää kytkettyinä eikä niitä saa pitää ahtaissa, kääntymisen estävissä karsinoissa tai häkeissä. Siten ahtaat porsitushäkit ja häkkikanalat ovat kiellettyjä. Kotieläinsuojien sisätilojen ja ulkoilualueiden pinta-alasta on annettu tarkat vähimmäisvaatimukset. Esimerkiksi lihasioilla karsinoiden vähimmäiskoko on kaksi kertaa niin suuri kuin eläinsuojeluasetuksessa on säädetty. Munivien kanojen määrä neliötä kohden avokanalassa on 2/3 eläinsuojeluasetuksen sallimasta määrästä. 

Kaksinkertaiset varoajat lääkkeille

Luomukotieläintuotannossa sairaudet pyritään ehkäisemään ennalta ylläpitämällä eläinten hyvinvointia ja vastuskykyä. Sairastuneet eläimet hoidetaan välittömästi ja asianmukaisesti. Lääkkeiden varoajat ovat kaksinkertaiset tavanomaiseen tuotantoon verrattuna. Mikäli eläin joudutaan hoitamaan lääkkeillä kolme kertaa saman sairauden aikana (esim. antibiootit utaretulehdukseen), on tuotteet markkinoitava tavanomaisina.


Luomueläimillä tulee olla mahdollisuus hoitaa jälkeläisiään.
 


Luomusikalaan paistaa aurinko, sillä luomusäädökset edellyttävät, että eläinrakennuksissa on oltava runsaasti luonnollista valoa.

 

Mainostoimisto Kuopio | Digitoimisto | Internet -sivut