Luomukasvintuotanto

Luonnonmukainen kasvintuotanto alkaa siirtymävaiheella, joka kestää vähintään kaksi vuotta. Siirtymävaiheen aikana peltoja viljellään luonnonmukaisesti noudattaen luomutuotannon säädöksiä. Siirtymävaiheen pelloilta korjattua satoa ei kuitenkaan voi markkinoida luomutuotteena.

Viljelykierto

Luonnonmukainen kasvintuotanto perustuu viljelykiertoon ja eloperäisiin lannoitteisiin, kuten karjanlantaan ja viherlannoitteisiin. Viljelykierto tarkoittaa sitä, että samalla peltolohkolla viljellään eri vuosina eri kasveja. Eri kasvit vaikuttavat maahan eri tavalla: toiset kasvit parantavat, toiset kuluttavat maata. Viljelykierrolla pidetään kurissa myös rikkakasveja, tauteja ja tuholaisia.

Palkokasvit: luonnon omat typpitehtaat

Luomutilalla ei saa käyttää keinotekoisia, niin sanottuja väkilannoitteita. Kasvien ravinteiden saanti perustuu maan hyvään viljelykuntoon, biologiseen typensidontaan sekä eloperäisiin lannoitteisiin. Palkokasvit, kuten herne, pavut ja apilat pystyvät sitomaan ilmakehän typpeä kasveille sopivaan muotoon. Palkokasveja viljellään ravinnoksi, rehuksi tai viherlannoitteeksi. Viherlannoitus tarkoittaa, että kasvusto sen sisältämine ravinteineen kynnetään maahan lannoitteeksi.

 

Ennakoiva kasvinsuojelu

 Luomutilalla ei käytetä keinotekoisia torjunta-aineita. Kasvinsuojelu perustuu ennalta ehkäisyyn ja luonnon omien menetelmien käyttöön. Kasvien vastustuskykyä pyritään vahvistamaan viljelykierrolla, taudinkestävillä lajikkeilla sekä tuholaisten luontaisilla vihollisilla. Esimerkiksi kasvihuoneissa käytetään biologisia torjuntaeliöitä. Rikkakasveja pidetään kurissa viljelykierrolla, haraamalla, liekittämällä ja kitkemällä.

 

 

 

 

Mainostoimisto Kuopio | Digitoimisto | Internet -sivut