Luomu ja kestävä kehitys

Luomutuotannon periaatteet ja määritelmät tukevat vahvasti kestävää kehitystä.

Säädökset painottavat ekologista kestävyyttä

Luomutuotannon säädökset asettavat ne vähimmäisvaatimukset, joiden noudattamiseen kaikki luomuketjun toimijat sitoutuvat. Säädökset painottavat erityisesti kestävän kehityksen perustaa: ekologista kestävyyttä.   

Mainostoimisto Kuopio | Digitoimisto | Internet -sivut