Lähiluomutuotteen hankintamalli (Luomuruishelmi)

Luomutuotteiden hankinta lähtee aina ruokapalveluiden tarpeesta. Raaka-aineiden käytön suunnittelu alkaa ruokalistasuunnitteluvaiheessa. Ruokalistaa suunniteltaessa tulee kriittisesti arvioida tarvittavien raaka-aineiden määrä ja laatu. Suunnitteluvaiheessa mietitään, mitä arvokkaampia raaka-aineita voidaan käyttää vähemmän tai jättää jopa pois, että luomutuotteiden käyttö olisi mahdollista. Huolellisella ruokalistasuunnittelulla voidaan lisätä luomutuotteiden käyttämistä ilman merkittävää raaka-ainekustannusten nousemista. (Portaat luomuun -selvityksen tulokset)

Meri-Lapin alueella ruokapalvelut suunnittelivat EkoCentrian Kestävät hankinnat -hankkeen toimintoihin liittyen vuoden 2013 aikana Lähiruokapäivän. Lähiruokapäivän ruokalistan pohjana oli hankkeen pilottialueen raaka-aineeksi valittu kylmäsaupororouhe. Suunniteluvaiheessa ruokalistalle haluttiin porotuotteen lisäksi mahdollisimman paljon paikallisia raaka-aineita. Ruokapalvelupäällikkö kartoitti aktiivisesti paikallisten tuotteiden saatavuuden ja kartoituksen tuloksena löytyi Meri-Lapin alueella viljeltävä LUOMURUISHELMI.

Luomuruishelmen saatavuus koko alueen ruokapalveluille varmistettiin tuottajalta ja tuote otettiin Lähiruokapäivän ruokalistalle. Ruishelmi käyttäytyy ruoanlaitossa samalla tavalla kuin riisi ja muistuttaa myös ulkonäöltään tummaa riisiä. Näin ollen ruishelmi ei aiheuta suurta vastustusta myöskään nuorempien ruokailijoiden keskuudessa.  Ruishelmi on myös ravintoarvoiltaan riisiä parempaa.

Hankintamenettely

Luomuruishelmen käyttötarve määriteltiin ruokalistasuunnittelun yhteydessä. Toimittajalta selvitettiin toimituskapasiteetti ja tehtiin yhteistyötä seuraavan tuotantomäärien tarpeista.  Hankinta toteutettiin pienhankintana tuotekehityssopimuksella. Nykyisellä sopimuskumppanilla ei ollut valikoimissaan ruishelmeä, joten tuotteen voi hankkia sopimuksen ohi suorahankintana, koska kyseessä on luomutuote. Lisää hankintamenettelyistä sivustolla kohdassa Hankintamenettelyjä.

Kuva Luomuruishelmen hankintaprosessista:

Katso kuva suurempana klikkaamalla kuvaa.

Meri-Lapin ja myös muista hankintaprosesseista löytyy lisää tietoa EkoCentrian ja Kuntaliiton yhteistyönä tehdystä Lähis-oppaasta.

Mainostoimisto Kuopio | Digitoimisto | Internet -sivut