Kohti kestävyyttä 

Selkeät tavoitteet, seurattavat mittarit ja niiden käyttö auttavat hahmottamaan kehityksen suunnan ja löytämään parempia keinoja ympäristötekoihin. Kestävän kehityksen mukaisen toiminnan seurantaan tulee kehittää uusia mittareita keittiökohtaisesti.

Tällaisia mittareita voivat olla esimerkiksi:

• raaka-aineiden alkuperä 
• luomu- ja sesonginmukaisten tuotteiden sekä kasvisten käyttömäärä
• oman alueen ruokakulttuurin vahvistuminen ruokapalveluissa
• uusien, kestävyyttä edistävien elintarvikkeiden ja palveluiden syntyminen alueelle
• Jätteen, biojätteen määrän kehitys
• veden ja sähkön kulutuksen seuranta 

Paras jäte on syntymätön jäte

Koska suurin osa ruuantuotannon ympäristövaikutuksista syntyy jo alkutuotannossa, ruoka tulisi hyödyntää ravintona tehokkaasti. Näin ollen ruokajätteen minimointi on tärkeä keino vähentää ruokaketjun haitallisia ympäristövaikutuksia. Ruokahävikin vähentäminen on aina ympäristömyötäistä ja taloudellista.

Ammattikeittiöissä jätettä syntyy muun muassa elintarvikkeista ja niiden osista, pakkauksista ja ruoanvalmistuksen tarvikkeista sekä ruoantähteistä ja tarjoilussa käytetyistä pakkauksista ja lautasliinoista. Maatumatonta jätettä syntyy lähinnä pakkauksista. Jätteiden vähentäminen edellyttää syntyvän jätemäärän seuraamista. Ammattikeittiöiden osuus Suomessa syntyvästä ruokahävikistä on 20 %.

Mainostoimisto Kuopio | Digitoimisto | Internet -sivut