Vastuullista leirikeskustoimintaa

Mikkelin seurakunnat olivat mukana pilottihankkeessa, kun kirkolle kehitettiin omaa ympäristöjärjestelmää vuosituhannen vaihteessa. Ensimmäinen kirkon ympäristödiplomi myönnettiin silloiselle Mikkelin seurakuntayhtymälle joulukuussa 2003. Nykyinen, kolmas ympäristödiplomi on voimassa vuoden 2015 loppuun.

Kirkon ympäristödiplomissa edellytetään lähi- ja luomuruoan käyttämistä. Luomu on kestävä tapa tuottaa ruokaa. Luomu- ja lähiruoan käyttö ei ole pelkästään imago kysymys. Luomuruoka on hyvää ja Susiniemen leirikeskuksessa halutaan tarjota asiakkaillemme parasta mahdollista ruokaa sekä samalla kantaa eettinen ja ekologinen vastuu luomakunnasta. Ympäristövastuun juuret ovat syvällä kristillisen perinteen maaperässä.

Kestävä kehitys on näiden vuosien aikana tullut osaksi normaalia toimintaa. Tavoitteena on toimia kaikessa esimerkillisesti suhteessa luontoon ja ympäristöön sekä kehittää samalla myös ruokapalveluiden toimintaa ympäristön kannalta paremmaksi. Osana ympäristödiplomia on arvioitu kaiken toiminnan ympäristövaikutukset. Toiminta toteutetaan niin, että luonnonvaroja käytetään mahdollisimman kestävästi. Tilat siivotaan ympäristöystävällisillä aineilla. Koristelussa käytetään lähes yksinomaan luonnonmateriaaleja. Rakennusta suunniteltaessa materiaalivalinnoissa on otettu huomioon ympäristönäkökohdat.  Rakennus maisemoituu kauniisti ympäristöön. Kirkon ympäristödiplomin mukaisesti kaikki työntekijät on sitoutettu kestävään kehitykseen. Susiniemessä uudet työntekijät saavat asianmukaisen perehdytyksen. 

Vastuullisen toiminnan vaikutuksia

Kestävän kehityksen mukainen toiminta toi aluksi lisätyötä ja kustannuksia, nykyisin se on osa normaalia toimintaa. Koska asiat huomioitiin jo Susiniemen leirikeskuksen rakennusvaiheessa, lisäinvestointeja ei varsinaisesti tarvittu.  Perehdytetyn henkilöstön tietotaitoa ylläpidetään koulutuksella.

Kaatopaikalle menevän jätteen määrä on vähentynyt lajittelun myötä, kustannukset näin ollen pienemmät. Hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet lähi- ja luomuruokaa käytettäessä. Ympäristö ystävälliset pesuaineet vähentävät ympäristön saastumista.

Vuosittain susiniemessä on 8500 yöpyjää ja 33000 ruokailijaa, jotka saavat positiivisen kokemuksen kestävästä kehityksestä. Lähi ja luomuruoka on meille kilpailuvaltti.

Luomuhankinnat

Susiniemen luomuhankinnat ovat onnistuneet hyvin. Valtaosa käytössä olevista luomutuotteista on saatavilla ympäri vuoden.  Ruoantuotannossa pyritään hyödyntämään myös sesongin mukaisesti saatavia raaka-aineita. Improvisaatio otetaan avuksi, jos saatavuuteen tulee suurempia vaihteluita.  Hankinnan haasteista hankalimpana on raaka-aineiden alhainen jalostusaste.

Susiniemen leirikeskus on portaalla 4. Luomutuotteita lisätään sitä mukaan kun pakkauskoot, jalostusaste sekä toimitusvarmuus ovat tarpeidemme mukaiset.

Portaat luomu -ohjelma on tuonut lisää näkyvyyttä. Asiakkailta tulee positiivista palautetta, kun he ovat nähneet portaat luomuun -diplomit ruokasalin seinällä.

Portaat luomu -ohjelma tukee ja motivoi työntekijöitä sekä antaa tarvittavaa ajankohtaista tietoa.

Taustatietoja

Sijainti: Mikkeli: asukkaita 55 000

Yksikkö: Susiniemen leirikeskus käsittää päärakennuksen, rantasaunan, saunamajan ja kodan. Kerrosalaa on kaikkiaan 1732 m². Majoitustilaa löytyy päärakennuksesta 64 hengelle. Kokoustiloja päärakennuksessa on kolme. Lisäksi kokoustiloja on myös rantasaunassa sekä saunamajassa.

Yksikön asema: Susiniemen leirikeskus on Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan omistama yksikkö.

Susiniemen leirikeskus on valmistunut vuonna 2004 ja sijaitsee Puulaveden rannalla. Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan oman leiritoiminnan lisäksi leirikeskuksessa vietetään kokous- koulutus- ja virkistyspäiviä.


Kuva Tarja Lappalainen/Susiniemen leirikeskus
Mainostoimisto Kuopio | Digitoimisto | Internet -sivut