Kestävää kehitystä

Portaat luomuun -ohjelma suosittelee, että ohjelmaan liittyvät keittiöt toteuttavat myös muita kestävän kehityksen mukaisia toimenpiteitä. Hankintojen suositukset koskevat kasviksia ja kausituotteiden käyttöä. Niiden käyttömääriä suositellaan lisättäväksi. 

Toinen aihealue on luonnonvarojen säästäminen. Ohjelma suosittelee, että liittyvä organisaatio seuraisi energian ja veden kulutusta sekä jätteiden määrää. Seuranta mahdollistaa tavoitteiden asettamisen ja auttaa näkemään ne toimenpiteet, joilla näihin seikkoihin voidaan vaikuttaa.

Kestävän kehityksen mukaisia toimia voi tarkistaa ja miettiä esim. Ympäristöpassi -aineiston avulla tai esimerkiksi hakemalla pohjoismaista Joutsenmerkkiä.

Mainostoimisto Kuopio | Digitoimisto | Internet -sivut