Portaat luomuun -ohjelmassa olevat keittiöt

Alla olevissa taulukoissa on esitetty ohjelmaan liittyneiden keittiöiden määrät toimialoittain sekä julkisten ja yksityisten keittiöiden jakauma. 
 

Liittyneiden keittiöiden määrä toimialoittain (tilanne 13.4.2016)

Ohjelmaan liittyneet keittiöt toimintasektoreittain (tilanne 13.4.2016)

Keittiöiden määrä portaittain. Ohjelmaan liittyneitä keittiöitä yhteensä
2345. (tilanne 13.4.2016).

Mainostoimisto Kuopio | Digitoimisto | Internet -sivut