Asiakkaille kestäviä vaihtoehtoja

IKEA haluaa tehdä paremman arkipäivän mahdollisimman monelle tarjoamalla kodinsisustustarvikkeita edulliseen hintaan. Miljoonat ihmiset käyttävät IKEA- FOODin palveluita joka vuosi, joten ruoan täytyy olla laadukasta ja herkullista, turvallista syödä ja ympäristöystävällisesti tuotettua. Elintarvikkeiden toimittajien täytyy noudattaa The IKEAWay on Purchasing Food–toimintaohjeistossa annettuja vaatimuksia.

Kohti kestävämpää toimintaa
IKEA on laatinut liiketoimintasuunnitelman, jossa kestävä kehitys ja ympäristöasiat, sekä sosiaalinen vastuu ovat yhtenä painopistealueena. Ympäristön suojeluun, energiatehokkuuteen, sosiaaliseen vastuuseen on kaikkiin asetettu, sekä määrälliset, että laadulliset tavoitteet. IKEA haluaa kantaa vastuuta edellä mainituilla osa-alueilla ja tekee yhteistyötä aktiivisesti tunnettujen ympäristö ja muiden järjestöjen kanssa. Kaikissa IKEA maissa ja tavarataloissa on organisaatioissa nimetty kestävän kehityksen vastuuhenkilöt ja laadittu mittarit, joita maa/tavaratalokohtaisten auditointien yhteydessä tarkastellaan. Asiakkaat voivat tuoda kierrätettävää tavaraa tavaratalojen kierrätyspisteisiin, heillä on mahdollisuus tutustua tuotteiden alkuperään ja ostaa tuotteita, joiden ympäristöystävällisyyteen on panostettu. Tavarataloissa on investoitu mittavia summia energiatehokkaampiin laitteisiin ja otettu käyttöön vaihtoehtoisia energialähteitä mm. lämmön tuotantoon.

1990 IKEA loi ympäristöpolitiikan, jonka avulla voidaan varmistaa, että yritys ja sen työntekijät kantavat ympäristövastuun kaikissa toimissaan. IKEA –visio on luoda parempi arki monille ihmisille – asiakkaille, työntekijöille ja tuotteitamme valmistaville ihmisille. Edulliset IKEA-hinnat eivät saa syntyä ihmisten tai ympäristön kustannuksella. Suunnittelijat, tuotekehittelijät ja tekniset asiantuntijat ottavat jo suunnitteluvaiheessa huomioon tuotteidemme laatu-, ympäristö- ja turvallisuusvaatimukset.

Käytämme “e-wheel”-mallia ymmärtääksemme ja arvioidaksemme tuotteidemme ympäristövaikutuksia. “e-wheel”-malli sisältää useita tarkistuskohtia, jotka on jaettu tuotteen elinkaaren eri vaiheisiin: raaka-aineeseen, tuotantoon, käyttöön ja elinkaaren päähän.

IKEAN e-wheel


Yksinkertaisia keinoja
• Tavaratalot voivat säästää paljon energiaa    
pitämällä valoja päällä vain tavaratalon aukioloaikoina.
• Kaikissa IKEA-rakennuksissa käytetään energiansäästölamppuja
mikäli mahdollista.
• Aurinkopaneelit ja kattojen lisäeristeet tekevät
rakennusten lämmittämisestä ja jäähdyttämisestä
energiatehokkaampaa.
• Tehokkaat lämmönsäätöjärjestelmät säästävät
paljon energiaa, koska niiden ansiosta ilmastointia
tarvitsee käyttää vain silloin kun se on
ehdottoman tarpeellista.
• Jakelukeskukset voivat vähentää sähkönkulutustaan
merkittävästi liiketunnistimien avulla, jolloin
valot palavat vain silloin kun paikalla on ihmisiä.

Haasteet
liittyvät muutosjohtamiseen, eli miten luoda riittävä tietoisuus, kiinnostus, päästä kokeilemaan käytännössä ja kuinka juurrutetaan arjen toiminnaksi

IKEA Visio:
 Yhteinen tahto: innostavat esimiehet ja IKEA henkilökunta

IKEA tavoite:
”IKEA goes renewable”-projektin puitteissa on asetettu tavoitteeksi parantaa energiatehokkuutta 25 prosentilla verrattuna vuoden 2005 tasoihin.
 

Mainostoimisto Kuopio | Digitoimisto | Internet -sivut