Luomu ja hankintalainsäädäntö

Julkisten ruokapalveluiden hankintoja ohjaa hankintalainsäädäntö. Menettelytavat vaihtelevat hankinnan arvon mukaisesti.

Luomu kelpaa kriteeriksi

Hankintalainsäädäntö mahdollistaa, että hankittava elintarvike määritellään tarjouspyynnössä luomutuotteeksi. Luomu eroaa tässä suhteessa siis lähi- tai paikallisruuasta, joiden avulla elintarviketta ei voida julkisten hankintojen tarjouspyynnöissä määritellä. Kuitenkin myös luomutuotteelle on tarjouspyynnössä laadittava laatukriteerit.

Tutustu markkinaan

Luomutuotteiden valikoima vaihtelee tuoteryhmittäin ja alueittain. Tärkeää on tuntea markkinat, jotta tarjoukset pystytään tekemään niin, että niihin on myös odotettavissa vastauksia. Julkisen ilmoittamisen jälkeen tarjouspyynnöistä voi tiedottaa erityisesti myös niille toimijoille, joilla on edellytykset tuotteiden toimittamiseen. 

Suunnittele kilpailutus huolellisesti

Luomutuotteiden hankinnan kilpailuttaminen kannattaa suunnitella huolellisesti. Mikäli tarjouspyyntöihin vastaajalta edellytetään luomutuotteita, se saattaa vähentää tarjoukseen vastaavien toimijoiden määrää ja siten vaikeuttaa koko hankinnan tavoitteiden toteutumista. Vastaavasti luomutuotteiden toimittajat eivät välttämättä pysty sitoutumaan kaikkien tarjouspyynnössä mainittujen tuotteiden toimittamiseen. Osatarjousten hyväksymisen kautta ostaja voi mahdollistaa sen, että toimittaja voi tehdä tarjouksen pelkästään luomutuotteiden osalta.

Jos luomutuotteiden määrä on pieni suhteessa hankinnan muihin tuotteisiin, kannattaa harkita niiden kilpailuttamista erikseen tai niiden hankkimista puitesopimusten kautta. Jos hankinnat jäävät alle kansallisen kynnysarvon (30 000 e), menettelyt ovat joustavampia ja kevyempiä ja saattavat houkutella myös pienempiä tavarantoimittajat tarjoamaan tuotteitaan. Puitesopimukset sopivat hyvin juuri sesonginmukaisiin tuotteisiin sallimalla tuotteiden joustavan vaihtamisen sopimuskauden aikana.

Lisätietoa:

Lähis-opas

Hankintalainsäädäntö

Julkisen sektorin elintarvikehankintojen ohjeistus

Euroopan komission tuotekohtaiset ohjeet, elintarvikkeet ja ateriapalvelut

Pitkäjänteisen yhteistyön paikka

Julkiset hankinnat tarjoavat myös erinomaisen tilaisuuden luomutuotteiden kehittämiseen keittiöiden tarpeita vastaavaksi. Hyviä esimerkkejä pitkäjänteisestä ja tuloksellisesta yhteistyöstä tuottajien ja ammattikeittiön välillä on esimerkiksi Mikkelistä. Tutustu Mikkelin ruokapalveluiden Eija Piispan esitykseen www.luomu.fi sivustolla.

Tunnetko Hilman?

Kaikki julkiset, kansallisen kynnysarvon ylittävät, tarjouspyynnöt julkaistaan Hilmassa.

Käy katsomassa

Mainostoimisto Kuopio | Digitoimisto | Internet -sivut