Yleistä luomutuotteiden hankinnasta

Hankintalainsäädäntö mahdollistaa, että tarjouspyynnössä voidaan määritellä hankittava raaka-aine tai jalostettu tuote luomutuotteeksi. Tarjouspyyntöjen teksteissä voidaan pohjana käyttää esim. Euroopan Unionin luomumääritelmää. Lisäksi ympäristöön ja luomuun liittyviä vaatimuksia on esitelty tarkemmin GPP-oppaassa alla olevan linkin kautta:  http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/food_GPP_product_sheet_fi.pdf

Hankintakokonaisuuden arvo ja laajuus antavat pohjan erilaisille hankintamenettelyille. Alle 30 000 euron hankinnat hoidetaan pienhankintoina kuntien omien pienhankintaohjeiden mukaisesti ja sitä suuremmat hankintalainsäädännön mukaisten hankintaohjeiden pohjalta. Usein hankinta nähdään vain juridisena määrämuotoisena prosessina tarjouspyynnöstä sopimukseen. Hankinta tulisi nähdä laajempana kokonaisuutena, jossa hankintaa suunnitellaan enemmän etupainotteisesti huomioiden asiakkaiden hankintastrategiat ja – suunnitelmat. Myös tutustumalla ennalta luomutuottajien ja – jalostajien tarjontamarkkinoihin, saadaan paljon hyödyllistä tietoa itse tarjouspyyntöön sekä lopullisen hankintamenettelyn valintaan.


(näet kuvan suurempana klikkaamalla kuvaa)

Lue lisää hankinnoista ja eri hankintamenettelyistä uudesta Lähis-oppaasta.

Mainostoimisto Kuopio | Digitoimisto | Internet -sivut