Hållbar utveckling

Stegvis mot eko rekommenderar att de kök som går med i programmet också ska vidta andra åtgärder som främjar en hållbar utveckling. Anskaffningsrekommendationerna gäller grönsaker och användning av säsongprodukter. Vi rekommenderar att köken börjar använda fler produkter av det här slaget.

Att spara på naturresurser är ett annat område. Vi rekommenderar att den organisation som ansluter sig till programmet ska följa med energi- och vattenförbrukningen samt avfallsmängden. Den här uppföljningen gör det möjligt att ställa upp mål och hjälper köket att se vilka åtgärder som kan inverka på de här områdena.

Åtgärder som främjar hållbar utveckling finns till beskådande och begrundande i t.ex. materialet för Miljöpasset.

Mainostoimisto Kuopio | Digitoimisto | Internet -sivut