Gå med i programmet

Före den egentliga registreringen är det bra om organisationen fattar beslut om ibruktagande av ekologiska produkter. Gör gärna upp en plan för hur köket ska börja använda fler ekologiska produkter. Själva anslutningen till Stegvis mot eko går smidigt via webben. När beslutet om att gå med i Stegvis mot eko är fattat är det dags att ta itu med förberedelserna. När köket har klarat av testet i samband med förberedelserna kan organisationen registrera sig via Stegvis mot ekos webbsidor. Med det användarnamn som skapas vid registreringen kommer du åt att uppdatera kökets uppgifter. (spara användarnamnet)

BÖRJA!

Fatta inom organisationen ett strategiskt beslut om att börja använda ekologiska produkter och skriv in det i verksamhetsplanen. I samband med beslutet ska organisationen också göra upp upphandlingsanvisningar. Det är också bra att göra upp en årsplan om hur man ska gå tillväga när man gradvis vill lägga till produkter. I det här skedet är det också bra att fatta ett beslut om menyplanering samt om eventuella förändringar i matproduktionsverksamheten.

SLÅ FAST!

Slå fast om hela organisationen ska ansluta sig till programmet samtidigt eller om bara en del ska göra det, t.ex. de kommunala måltidstjänsterna för daghem eller äldrevård. Verksamhetspunkter som är registrerade under samma namn ska använda samma ekologiska produkter och avancera i programmet vid samma tidpunkt. Olika sektorer inom organisationen kan registrera sig som en egen grupp och då kan de avancera i programmet i olika takt.

UTNÄMN!

Organisationen ska välja en person som är kontaktperson i kontakterna med programmets upprätthållare. Kontaktpersonen informerar hela organisationen om händelser och nyhetsbrev.

VÄLJ!

Välj sådana ekologiska produkter som passar in i er verksamhet. Till att börja med behövs det endast en väsentlig produkt som används dagligen eller minst två gånger i veckan i matproduktionen eller serveringen. En produkt är allt som behövs för det första steget.

I samband med valet av produkter är det viktigt att planera själva menyn. Att ta i bruk ekologiska produkter enbart genom att byta ut produkterna i menyn till ekologiska alternativ är ingen vettig lösning. (se t.ex. Anya Hultbergs föredrag vid seminariet för närproducerad mat, Lähiruokaseminaari)

STUDERA MATERIALET PÅ NÄTET!

På webbsidorna för Stegvis mot eko hittar du information om ekologiska produkter i allmänhet samt om användningen av ekologiska produkter i yrkeskök. Materialet är till nytta när du gör ekotestet.

GÖR TESTET!

Anslutningen till Stegvis mot eko inleds med ett ekotest som finns på programmets webbsidor. Om man så vill kan testet göras av hela personalen inom organisationen.

Mainostoimisto Kuopio | Digitoimisto | Internet -sivut