Förberedelser

Ansvarsperson för Stegvis mot eko

Den organisation som söker till programmet ska utse en person som är ansvarig för att Stegvis mot eko omsätts i praktiken. Om flera kök ingår i organisationen är det ansvarspersonens uppgift att hålla alla kök uppdaterade om programmet och om de åtgärder som programmet förutsätter.   Dessutom ska ansvarspersonen se till att tillräckligt många i personalen har satt sig in i materialet om Stegvis mot eko och att de har klarat testet.

Ansvarspersonen fungerar också som kontaktperson för Stegvis mot eko och det är han eller hon som får information om programmet samt nyhetsbrevet Stegvis mot eko från EkoCentria. Om andra personer inom organisationen vill få det elektroniska nyhetsbrevet för Stegvis mot eko ber vi dem beställa det från www.portaatluomuun.fi/tilaa.

Att sätta sig in i ämnet

Med hjälp av fortbildningsmaterialet på nätet sätter sig kökspersonalen in i vad hållbar utveckling innebär och köket förbinder sig till att kontinuerligt använda ekologiska produkter. I fortbildningen ingår ett test som kartlägger baskunskaperna (Stegvis mot eko-test).  

Deltagandet i programmet förutsätter att minst en person inom organisationen har klarat testet, gärna den som är ansvarsperson för Stegvis mot eko.  Organisationen bedömer också hur många andra personer som borde göra testet för att köket ska kunna föra en pålitlig verksamhet och kommunikation.

Plan för en pålitlig verksamhet

Kosthållsenheten ska göra upp en plan för vilket steg de ska börja på samt fundera igenom hur kraven och rekommendationerna för det här steget bäst förverkligas i kökets vardag.

Planen kan också utarbetas först i samband med registreringen, eftersom de här uppgifterna efterfrågas i registreringsblanketten.  Tack vare användarnamnet är det möjligt att utföra registreringen stegvis. Det går att spara de ifyllda punkterna och fortsätta med registreringen senare.

Mainostoimisto Kuopio | Digitoimisto | Internet -sivut