För stora och små ”kök”

Programmet Stegvis mot eko är öppet för enskilda kök eller för en organisation som består av flera kök. En organisation som önskar delta i programmet kan vara

  • ett enskilt tillagningskök, till exempel ett kök i en grundskola eller en enskild restaurang

  • en kosthållsenhet dit ett flertal kök hör, t.ex. kommunens kostservice eller en cafékedja

  • en del av kosthållsenheten, t.ex. ett daghems kostservice eller ett hotells frukostservice

  • cateringen vid olika evenemang

Om den organisation som söker till programmet består av flera kök ska de alla ansluta sig till samma steg och förbinda sig till att använda samma ekologiska råvara eller råvaror.

Alla deltagande kök och deras kontaktuppgifter finns på programmets webbsidor under rubriken "Köken inom Stegvis mot eko", såvida inte organisationen har förbjudit att uppgifterna publiceras. Även enskilda kök som hör till samma organisation finns med här och får diplomet Stegvis mot eko.

Mainostoimisto Kuopio | Digitoimisto | Internet -sivut