Ekologiskt på menyn

Yrkesköken i Finland omfattas inte av ekokontrollen. Användningen av ekologiska produkter i yrkeskök övervakas av den kommunala myndigheten för livsmedelstillsyn (vanligen hälsoinspektören). När det gäller reklamen bör köket följa marknadsföringsreglerna;

konsumenten/kunden får inte vilseledas.

Ekologiskt till 100 %

För att få kalla en portion ekologisk måste jordbruksråvarorna vara ekologiska till 100 %. "Icke-ekologiska" produkter som får användas nämns i förordningen om ekologisk produktion (889/2008, bilaga 8 och 9), d.v.s. sådana som inte finns att fås som ekologiska eller de tillsatsämnen som förordningen tillåter. De här tillåtna "icke-ekologiska" produkternas andel av en portion får vara högst 5 %.

När benämningen eko eller ekologisk används är det viktigt att inte vilseleda kunden/konsumenten. Om du inte är helt säker på att de råvaror som används vid matlagningen (även kryddor) motsvarar ekolagstiftningen är det säkrare att säga t.ex.: "I lunchen ingår ekologiska råvaror (ekologisk potatis, ekologisk morot, ekologisk köttfärs o.s.v.)"

En portion som består av flera komponenter som t.ex. potatis, sås, grönsaker, kött/fisk, kan kallas ekologisk om ALLA råvaror i portionen är ekologiska till 100 %.

Det här gäller också för en måltid där det förutom varmrätten också ingår t.ex. dryck, bröd + bredbart pålägg, sallad och efterrätt, d.v.s. måltiden kan kallas ekologisk endast om ALLA råvarorna som ingår i måltiden är ekologiska till 100 %.

Viltkött och eko

Om viltkött (som älg eller ren) eller insjöfisk har använts vid matlagningen kan produkten inte kallas ekologisk, även om deras andel av den slutliga produkten är mindre än 5 %. Viltkött och insjöfisk klassas som naturprodukter och finns inte på listan över tillåtna ämnen (se EU:s förordning om ekologisk produktion nr 889/2008, bilaga 8 och 9). I sådana fall kan man t.ex. skriva följande: "Älgköttsoppa med ekologisk potatis, ekologisk morot, ekologisk lök o.s.v.).

Konsumentverket:
Marknadsföringen får inte ge osann eller vilseledande information. Reklamens uppgifter bör vara så exakta och omfattande som möjligt.  I marknadsföringen ska också fästas uppmärksamhet vid informationens klarhet och begriplighet: helhetsintrycket avgör. Ogrundade påståenden, spridning av felaktiga uppgifter eller ett avsiktligt vilseledande av konsumenten ingår inte i god affärssed och är lagstridigt.

Mainostoimisto Kuopio | Digitoimisto | Internet -sivut